U mag beschermde dieren en planten niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor hebben overheden van verschillende landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in de CITES-overeenkomst.

Dit moet ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven.

CITES in het kort

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. U mag deze beschermde soorten namelijk niet zomaar verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden. Hiervoor gelden regels. Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. In Nederland verleent RVO.nl CITES-documenten en EU-certificaten. Momenteel hebben 183 partijen (182 landen + de Europese Unie) zich bij de overeenkomst aangesloten.

Voor wie?

Bijna iedereen komt bewust of onbewust wel eens in aanraking met CITES en de daarbij geldende regels. Maar lang niet iedereen weet wat deze regels inhouden, welke verplichtingen erbij horen en wat de consequenties zijn van het overtreden van de regels. Meer weten? Kijk dan voor meer informatie op pagina’s voor de verschillende doelgroepen:

Natuur- en wildlifebescherming

De doelstelling van de CITES-overeenkomst is ervoor te zorgen dat internationale handel in wilde dieren en planten het voortbestaan van deze soorten niet bedreigt. Sommige soorten of producten van deze soorten zijn om diverse redenen erg gewild. Hier wordt veel in gehandeld. In combinatie met andere factoren zoals verlies van leefgebied, zorgt de handel ervoor dat bepaalde populaties enorm worden uitgedund en dat sommige soorten zelfs op het punt staan uit te sterven. De CITES-overeenkomst moet dit te voorkomen. Ook moet het verdrag duurzame handel bevorderen.

Naar schatting gaan er jaarlijks miljarden dollars om in de internationale handel in wildlife. Hierbij worden duizenden plantensoorten en diersoorten verhandeld. De handel is divers, variërend van levende dieren en planten tot een enorme hoeveelheid afgeleide producten. Voorbeelden hiervan zijn etenswaren, exotische lederwaren, houten muziek instrumenten, souvenirs en medicijnen.

CITES is niet primair gericht op dierenwelzijn. Er bestaan richtlijnen over transport van levende dieren. Alleen bij strengst beschermde soorten kijken we ook of de huisvesting en verzorging voldoende zijn.

Nieuwsbrief

Het laatste nieuws over CITES leest u in onze nieuwsbrief.

Handel met IJsland mag weer

In de nieuwsbrief van 30 januari 2019 leest u dat u geen CITES-soorten mag verhandelen met IJsland. Het laatste nieuws is dat u wel weer CITES- soorten mag verhandelen met IJsland. Dit geldt voor uitvoer en invoer. IJsland heeft de ontbrekende rapporten opgestuurd. Het CITES secretariaat heeft daarna de schorsing gestopt.

Download:

Service menu right