Wel of geen CITES-soort

U wilt dieren of planten vervoeren of verhandelen. Dan kan het zijn dat u daarvoor een CITES-document nodig heeft.

Om zeker te weten of uw plant- of diersoort wel of niet onder de bescherming van CITES valt, raden wij u aan altijd de Soortenlijst te raadplegen of de database Species+. Bij verschillen tussen de Species+ database en de Soortenlijst is de Soortenlijst leidend.

  Zoeken in de Soortenlijst

  Open de Soortenlijst en typ in het zoekveld de wetenschappelijke naam van het dier of de plant. Een gedeelte van de naam werkt ook. Als de soort door CITES wordt beschermd staat erbij op welke bijlage (A, B, C of D) en appendix (I, II of III) deze soort staat.

  Let op: de Soortenlijst vermeldt een specifieke soort niet als de gehele familie of het gehele genus waaronder de soort valt als beschermd is opgenomen. U vindt in de Species+ database onder welke orde, familie of genus een soort valt.

  Zoeken in de Species+ database

  In de Species+ database gaat u na in welke Europese bijlage en appendix van CITES een dier of een plant is opgenomen. U kunt zowel op de Engelstalige naam, wetenschappelijke naam als op erkend synoniem zoeken. U vindt daarnaast in de database terug onder welke familie of orde een soort valt. Dit kan van belang zijn bij het zoeken van een soort in de Soortenlijst.

  Klik bij de zoekresultaten op de soort waar u naar op zoek bent. U komt zo op de pagina met informatie over de gekozen soort. Onder de soortnaam is de naamgever van de soort weergegeven en de taxonomische indeling van de soort. Hieruit maakt u bijvoorbeeld op tot welke familie of orde de soort behoort. Onder het tabblad 'Legal' vindt u informatie over het beschermingsniveau van de gekozen soort. De appendix vindt u onder 'CITES Listing' en de Europese bijlage waarop de soort is opgenomen onder 'EU Listing'. Onder het tabblad 'Names' vindt u de gewone namen van de soort in de beschikbare talen. Daarnaast vindt u hier eventuele synoniemen van de geaccepteerde wetenschappelijke soortnaam.

  Hulp nodig?

  Het is niet altijd even eenvoudig om te controleren of CITES een soort beschermt of niet. Wij helpen u daar graag bij. Stel uw vraag via ons Contactformulier. Vermeld in de e-mail de wetenschappelijke naam van de soort(en) waarover het gaat. Geef daarnaast aan wat u hiermee gaat doen. Bijvoorbeeld handelen binnen de EU of een souvenir invoeren.

  CITES-indeling

  Er is een internationale en een Europese CITES-indeling.

  • Internationaal: appendix I, II en III
  • Europees: bijlage A, B, C en D

  De internationale appendix bepaalt het beschermingsniveau van een soort. In appendix I zijn de strengst beschermde soorten opgenomen. De appendix 1 kan met bijlage A worden vergeleken. De Europese bijlagen zijn voor Nederland altijd leidend. De bijlage is nooit minder streng dan de appendix, maar kan wel strenger zijn.

  CITES-soorten zijn in de Europese Unie ingedeeld in 4 bijlagen:

  • bijlage A: met uitsterven bedreigde soorten
  • bijlage B: soorten die zouden uitsterven als de handel niet beperkt zou worden
  • bijlage C: soorten die in bepaalde landen worden beschermd
  • bijlage D: deze soorten zijn niet door CITES beschermd, maar de handel wordt wel geregistreerd. Het gaat om soorten waarvan Europa vindt dat ze mogelijk bedreigd raken.

  Om te weten of een soort beschermd is en in welke mate, moet u 2 vragen beantwoorden:

  • Wat is de wetenschappelijke naam van de soort? Om die vraag te beantwoorden, gaat u zelf op onderzoek uit, bijvoorbeeld door navraag te doen bij de fokker, een vereniging, natuurhistorisch museum of dierentuin. Een wetenschappelijke naam bestaat uit 2 delen: het genus en de soort. Voorbeeld: de leeuw behoort tot het genus 'Panthera' en de soort 'leo'. De wetenschappelijke naam van de leeuw is dus 'Panthera leo'.
  • Staat de soort in een Europese bijlage en/of in een appendix van CITES? Het antwoord op deze vraag vindt u in de Soortenlijst (pdf) of in de Species+ database.
  Wilt u weten of u een EU-certificaat nodig heeft voor een bepaalde soort? Lees dan onze informatiepagina EU-certificaat.

  Wijzigingen in appendices en annotaties

  Tijdens CoP17 (het 17e congres van CITES) in oktober 2016 zijn verschillende kwetsbare planten en dierensoorten opgenomen in één van de appendices (pdf) of verplaatst naar een andere appendix. In sommige gevallen is (alleen) de annotatie (pdf) aangepast.

  De besluiten die zijn genomen, zijn 2 januari 2017 ingegaan en zijn per 29 januari 2017 opgenomen in Europese verordeningen.

  De successen van CoP17 op een rij:

  • Een betere bescherming voor de grijze roodstaartpapegaai en schubdieren. Ze mogen niet meer in het wild gevangen en commercieel verhandeld worden.
  • Verscherpte maatregelen voor de handhaving op CITES-soorten.
  • Betere bescherming van bepaalde houtsoorten.
  • De commerciële handel in ivoor blijft verboden en er worden maatregelen genomen om de vraag naar ivoor te verminderen.
  • Het verbod op handel in hoorn van de neushoorn blijft gehandhaafd.
  • Een betere bescherming voor haaien en roggen.
  • Er is een resolutie aangenomen over de aanpak van corruptie.

  Veelgestelde vragen

  Heeft u vragen over CITES? Kijk dan eerst eens op onze pagina Veelgestelde vragen CITES-soort.

  Meer weten?

  Het verloop van CoP17 en de officiële documenten vindt u op www.cites.org en in de nieuwsbrief.

   

  Service menu right