CITES-documenten bij invoer en (weder)uitvoer

Afhankelijk van de soort heeft u voor de invoer en (weder)uitvoer van een dier- of plantensoort bepaalde CITES-documenten nodig.

Om te bepalen of uw plant- of diersoort wel of niet onder de bescherming van CITES valt, kunt u de Soortenlijst raadplegen. Tijdens de CITES-conferentie van 24 september tot 5 oktober 2016 zijn verschillende soorten verplaatst naar een andere appendix. Lees meer hierover op de pagina Wel of geen CITES-soort.

Invoeren

We spreken van invoer als u een diersoort of plantsoort van buiten de Europese Unie, Nederland binnenbrengt. Bijvoorbeeld als u een zending planten van China naar Nederland laat versturen. Afhankelijk van onder welke bijlage en appendix de soort valt, heeft u bepaalde CITES-documenten nodig.

Bepaal met dit stroomschema (pdf) welke documenten u nodig heeft.

  • Een invoervergunning vraagt u aan op mijn.rvo.nl.
  • Bij de aanvraag voor een invoervergunning is een kopie van de uitvoervergunning nodig. Deze wordt doorgaans aangevraagd door de uitvoerder in het land van uitvoer.
  • Soms verstrekken we een in- of uitvoervergunning met een meldplicht. Dit houdt in dat u minimaal 48 uur voordat uw zending de Europese Unie binnenkomt of verlaat een melding moet doen. Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl.
  • Kennisgeving van invoer: Wanneer u een soort invoert die is opgenomen in bijlage C of bijlage D, heeft u geen invoervergunning nodig. Wel moet u bij het douanekantoor een kennisgeving van invoer overleggen. Een kennisgeving van invoer vraagt u gratis bij ons aan via telefoonnummer (088) 042 42 42 (vanuit het buitenland: + 31 88 042 42 42).

(Weder)uitvoer

We spreken van uitvoer als u een diersoort of plantensoort die oorspronkelijk uit de Europese Unie komt buiten de Europese Unie brengt. Bijvoorbeeld: u wilt een havik die in Duitsland is gefokt naar de Verenigde Arabische Emiraten sturen. Of u wilt in Nederland gekweekte sneeuwklokjes naar Zwitserland exporteren. Komt het specimen dat u wilt uitvoeren oorspronkelijk niet uit de Europese Unie? Dan spreken we van wederuitvoer. Bijvoorbeeld wanneer u bloembollen, die u uit Turkije heeft ingevoerd, naar een bedrijf in de Verenigde Staten wilt uitvoeren.

Bepaal met dit stroomschema (pdf) welke documenten u nodig heeft.

  • Een uitvoervergunning vraagt u aan op mijn.rvo.nl.
  • Een invoervergunning dient door de invoerder te worden aangevraagd in het land van invoer. Op de website CITES.org vindt u per land contactgegevens van de organisatie waar u de invoervergunning aanvraagt.
  • U moet een oorsprongsverklaring afgeven over de herkomst van bloembollen en/of planten. Deze verklaring voegt u bij uw aanvraag voor een (weder)uitvoervergunning.
  • Voor een aantal plantensoorten die veel worden gekweekt, is voor uitvoer van Nederland naar landen buiten de Europese Unie geen uitvoervergunning nodig. Wel is dan een CITES-bijschrijving op het fytosanitaire certificaat nodig. Het fytosanitaire certificaat met deze bijschrijving geldt dan als CITES-uitvoervergunning.

Handelsverboden

Voor een aantal soorten is de invoer volledig verboden en wordt nooit een vergunning verleend. Dit is bijvoorbeeld omdat ze inheemse soorten kunnen bedreigen of omdat bekend is dat een soort veel sterfte kent tijdens het transport. In de Schorsingsverordening oktober 2017 (pdf) staan de meeste soorten waarvoor dit geldt.

Service menu right