Regelgeving CITES

Meer artikelen

Voor sommige planten- en diersoorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. Onder CITES vallen levende en dode dieren of planten en (afgeleide) producten hiervan. De regels gelden dus ook voor bijvoorbeeld de veren of opgezet exemplaar van een beschermde vogel, of voor een schild van een schildpad.

Voor het in- of uitvoeren, bezitten, (ver)kopen, ruilen, schenken, krijgen of vervoeren van deze soorten heeft u mogelijk een CITES-vergunning of EU-certificaat nodig. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Wel of geen Cites soort’.

Direct CITES-document aanvragen.

Aanvulling op nationale wetgeving

Aangesloten landen hebben afgesproken volgens CITES te werken, als aanvulling op nationale wetgeving. Daardoor worden in Nederland bijvoorbeeld verschillende soorten door de Wet natuurbescherming beschermd, die niet op de CITES-lijst voorkomen. Gaat het om soorten die van nature in ons land voorkomen? Kijk dan voor beschermde soorten ook altijd in de soortendatabase op de pagina Beschikbare soortenstandaard.

Gevolgen bij overtreding

Samen met de NVWA onderzoeken we of de CITES-overeenkomst wordt nageleefd in Nederland. Indien er een overtreding plaatsvindt kan dat gevolgen hebben. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op Controle en Handhaving.

Service menu right