Uitgezonderde delen en producten

Als een soort beschermd is door CITES, zijn ook alle delen en (afgeleide) producten van deze soort beschermd. In sommige gevallen is er sprake van een annotatie. Een annotatie geeft uitzonderingen op het beschermingsniveau of nadere uitleg.

Voor de soorten van Dalbergia spp. in Appendix II is annotatie #15 van toepassing. Deze annotatie geeft aan dat de volgende delen en producten voor CITES zijn uitgezonderd:

  • bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
  • niet-commerciële handel voor een maximaal totaalgewicht van 10 kg per zending;
  • delen en producten van Dalbergia cochinchinensis die onder annotatie #4 vallen;
  • onderdelen en producten van Dalbergia spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen.

In bovenstaande gevallen heeft u dus geen CITES-vergunningen nodig. Annotatie #4 en #6 vindt u terug in de Soortenlijst in Verordening (EU) Nr. 2029/2016 (pdf).

Maximaal gewicht

Voor elke niet-commerciële zending die meer dan 10 kg weegt, maar waarbij het gewicht van de beschermde houtsoort onder de 10 kg is, zijn geen CITES-vergunningen vereist.

Bij het maximale gewicht van 10 kg gaat het om het totale gewicht van de beschermde houtsoort die in de zending is verwerkt, dus niet om het gewicht van de hele zending.

Vrijstelling muziekinstrumenten

Voor reizende orkesten, muziekensembles en vergelijkbare groepen geldt dat als de muziekinstrumenten gezamenlijk in een container worden vervoerd, dit wordt gezien als een 'samengestelde zending'. Ongeacht of de muzikanten direct meereizen met de muziekinstrumenten of dat de instrumenten eerder worden verstuurd.

Voor deze 'samengestelde zending' geldt ook dat het aandeel van de beschermde Bijlage B houtsoort per instrument onder de 10 kg moet blijven, om onder de vrijstelling van annotatie #15b te kunnen vallen. Als het aandeel van de beschermde Bijlage B houtsoort in één van de instrumenten meer dan 10 kg is, zijn voor het in- en uitvoeren van dit instrument CITES-vergunningen nodig.

Niet-commerciële handel

De volgende handelingen worden in ieder geval als niet-commercieel gezien:

  • De in- en uitvoer van muziekinstrumenten voor persoonlijk gebruik, voor betaald of onbetaald optreden, het tentoonstellen op een tijdelijke exhibitie en de deelname aan een competitie.
  • Het in- of uitvoeren van een voorwerp, zoals een muziekinstrument, voor reparatie. Dit voorwerp moet wel eigendom blijven van dezelfde persoon en het transport mag niet leiden tot verkoop. Stuurt u een product retour naar de verkoper of fabrikant/bouwer binnen de garantieperiode of voor de service na aankoop? Dit zien wij ook als niet-commerciële handel.
  • Het uitlenen van voorwerpen voor het tentoonstellen in musea.
  • Het uitlenen van muziekinstrumenten voor het tentoonstellen of voor de deelname aan een competitie.

Een zending die bestaat uit meerdere objecten die voor deze doeleinden gezamenlijk worden vervoerd, wordt ook gezien als niet-commercieel vallende onder annotatie #15b. Voorwaarde is wel dat het aandeel van de beschermde Bijlage B houtsoort per object onder de 10 kg blijft.

Commerciële handel

Onder commerciële handel valt het gebruik voor commerciële doeleinden, verwerving voor commerciële doeleinden, aankoop,verkoop, tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het onder zich hebben voor verkoop, ter verkoop aanbieden en het vervoeren voor verkoopdoeleinden.

Wilt u muziekinstrumenten in- of uitvoeren en hiervan een muziekinstrument bouwen in een derde land en verkopen? Dan wordt dit ook gezien als commerciële handel. Overige handelingen beoordeelt het CITES-bureau per geval.

Service menu right