CITES-documenten Dalbergia spp

Voor het (weder)uitvoeren van de soorten die zijn opgenomen in Appendix II van CITES heeft u een (weder)uitvoervergunning nodig. Nu het genus Dalbergia spp. ook is opgenomen in Bijlage B van de Basisverordening, heeft u voor de invoer ook een invoervergunning nodig.

Binnen de Europese Unie

Voor soorten in Bijlage B moet u binnen de Europese Unie de legale herkomst kunnen aantonen. U doet dit bijvoorbeeld met een kopie van de invoervergunning die is afgetekend door de douane of een aankoopbewijs. Als u het hout vóór de opname in Bijlage B heeft verkregen, moet u dit kunnen aantonen.

Muziekinstrumenten

Ook voor muziekinstrumenten toont u de legale herkomst aan. Voor in- en uitvoer van deze instrumenten heeft u CITES-vergunningen nodig, tenzij u onder de vrijstelling van 10 kg valt. Musici die met hun muziekinstrument buiten de EU reizen, kunnen een muziekinstrumentencertificaat bij ons aanvragen. Dit certificaat mag u als invoer- of (weder)uitvoervergunning gebruiken.

Persoonlijk bezit en huisraad

Volgens de Uitvoeringsverordening geldt een aantal vrijstellingen op het gebied van invoer, uitvoer en wederuitvoer van persoonlijk bezit en huisraad, met inbegrip van jachttrofeeën.

Persoonlijke bezittingen en huisraad zijn dode dieren of planten, of producten of delen daarvan, die van een particulier zijn en deel uitmaken van zijn particuliere bezittingen of daarvoor bestemd zijn. Welke vrijstellingen er zijn, leest u op de pagina Uitgezonderde delen en producten.

Invoerbeperkingen

Op dit moment is er voor de Dalbergia soorten nog geen beperking van kracht voor het invoeren van deze houtsoorten, behalve de invoer van Dalbergia spp. uit Madagaskar.

De wetgeving geeft wel de mogelijkheid om een beperking te stellen. Bijvoorbeeld als de CITES Wetenschappelijke Autoriteit Nederland of de Scientific Review Group (SRG) negatief adviseert over de invoer van een houtsoort uit een bepaald land.

Een negatief advies geven zij bijvoorbeeld als de invoer mogelijk een schadelijk effect heeft op de wilde populatie van de soort. Een negatief advies is soms tijdelijk. Het kan worden vervangen door een positief advies. De wetenschappelijke autoriteit heeft dan de gewenste informatie ontvangen uit het land van herkomst van de zending. Een negatief advies kan ook gelden voor de lange termijn en wordt dan in de Schorsingsverordening opgenomen.

De SRG beoordeelt in de komende maanden de conservatiestatus van een aantal veel verhandelde Dalbergia soorten.

Voorbehoud

CITES heeft landen de mogelijkheid gegeven om een voorbehoud te maken. Dit betekent dat zij als land wel meedoen aan CITES, maar dat zij deze soort behandelen alsof deze niet (strenger) wordt beschermd.

India en Indonesië hebben een voorbehoud gemaakt voor de opname van Dalbergia spp. op Appendix II van CITES. Het voorbehoud van Indonesië is tijdelijk en vervalt na 4 juli 2017.

Een land met een voorbehoud wordt voor deze soort door andere CITES-landen als een niet-partijland gezien. CITES-landen kunnen daarom strengere eisen stellen aan de invoer van deze soorten uit deze landen. Zij moeten bijvoorbeeld bij (weder)uitvoer een document afgegeven dat vergelijkbare informatie bevat als een CITES uitvoervergunning.

Om specimens in te voeren in Nederland heeft u eerst zo’n document nodig waarmee u vervolgens in Nederland een invoervergunning kunt aanvragen.

Aanvragen CITES-vergunning

Voor het in- en uitvoeren van CITES-soorten vraagt u bij ons een CITES-vergunning aan. Een vergunning kost € 60. Dit betaalt u achteraf.

Service menu right