Ivoor | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ivoor

28-07-2020

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Dit komt bijvoorbeeld door stroperij voor ivoor. De Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) en de Aziatische olifant (Elephas maximus) zijn daarom streng beschermde CITES-dieren. Wilt u ivoor verkopen, (weder)invoeren of (weder)uitvoeren? Daar zijn regels voor.

Bewerkt, onbewerkt of antiek ivoor

Bepaal eerst wat voor ivoor u heeft. Daarna weet u welke regels voor u gelden.

Onbewerkt ivoor

Onbewerkt ivoor is een hele olifantenslagtand of een stuk daarvan. We noemen dit ook wel ruw ivoor. De slagtand of het stuk is niet of maar voor een deel bewerkt. Het kan wel gepolijst (gladgemaakt) zijn.

Bewerkt ivoor

Bewerkt ivoor is helemaal of voor een groot deel ingesneden, gevormd of verwerkt. Voorbeelden van bewerkt ivoor zijn een ivoren beeldje of een pianotoets van ivoor.

Antiek ivoor

Is het ivoor van voor 3 maart 1947 en is het ook voor die datum bewerkt? En kunt u dit bewijzen, bijvoorbeeld met een verklaring van een deskundige? En is het verwerkt in een juweel, decoratie, kunst- of gebruiksvoorwerp of een muziekinstrument? Dan noemen wij het antiek.

Overdracht binnen de EU

Met overdracht bedoelen wij kopen, verkopen, te koop aanbieden, ruilen of weggeven. In sommige gevallen kunt u ivoor overdragen binnen de Europese Unie (EU). Hiervoor heeft u bijna altijd een EU-certificaat nodig. Ook als u het van iemand krijgt.

Onbewerkt ivoor

U kunt onbewerkt ivoor alleen overdragen met een geldig EU-certificaat van voor 1 maart 2019. Sinds 1 maart 2019 zijn de regels voor ivoor strenger geworden. Daarom krijgt u geen nieuw EU-certificaat meer voor onbewerkt ivoor.

Bewerkt ivoor

Ook bewerkt ivoor kunt u alleen overdragen binnen de EU met een geldig EU-certificaat. Dit certificaat krijgt u als:

 • u het ivoor legaal heeft gekocht, gekregen of geruild;
 • het ivoor in de EU is ingevoerd voordat de olifant strenger beschermd werd. Dit betekent dat ivoor van de Afrikaanse olifant voor 18 januari 1990 ingevoerd moet zijn. Ivoor van de Aziatische olifant moet voor 1 juli 1975 ingevoerd zijn.

Lees hoe u een EU-certificaat aanvraagt op de pagina CITES-soorten binnen de Europese Unie.

Antiek ivoor

Voor de overdracht van antiek ivoor heeft u geen EU-certificaat nodig. Het antiek moet wel legaal gekocht, gekregen of geruild zijn. Voordat de overdracht plaatsvindt moet u kunnen aantonen dat het ivoren voorwerp antiek is. Dit kan bijvoorbeeld met een verklaring van een deskundige.

(Weder)uitvoeren buiten de EU

Met uitvoeren bedoelen wij verzenden naar een land buiten de EU. Bij wederuitvoer gaat het om ivoor dat eerder is ingevoerd naar de EU en dat daarna weer de EU wordt uitgevoerd.

Voor (weder)uitvoer van ivoor naar een land buiten de EU heeft u altijd een CITES-vergunning nodig. In sommige gevallen kunt u deze vergunning nog krijgen. Lees hoe u de vergunning aanvraagt op de pagina CITES-(weder)uitvoervergunning aanvragen.

Onbewerkt ivoor

Sinds 5 februari 2015 krijgt u geen CITES-(weder)uitvoervergunning meer voor onbewerkt ivoor. Daarom kunt u dit ivoor niet meer (weder)uitvoeren.

Bewerkt ivoor

U krijgt alleen een CITES-(weder)uitvoervergunning voor bewerkt ivoor als u voldoet aan alle voorwaarden:

 • Het ivoor is voldoende bewerkt.
 • U heeft het ivoor legaal gekocht, gekregen of geruild.
 • Het gaat om pre-conventie ivoor. Dat betekent dat het ivoor in de EU kwam voordat de olifant in de CITES-overeenkomst stond. De Afrikaanse olifant staat daar sinds 26 februari 1976 in en de Aziatische olifant sinds 1 juli 1975.
 • Het ivoor is persoonlijk bezit en u neemt het mee omdat u naar een land buiten de EU verhuist.

Antiek ivoor

U krijgt een CITES-(weder)uitvoervergunning voor antiek ivoor als u kunt bewijzen dat het antiek is. Dit kan met een verklaring van een deskundige. Ook moet u kunnen bewijzen dat u het legaal gekocht, gekregen of geruild heeft. (Weder)uitvoer van antiek ivoor mag met een commercieel doel of een niet-commercieel doel.

(Weder)invoeren vanuit een land buiten de EU

Invoeren is ivoor naar Nederland brengen vanuit een land buiten de EU. Is het ivoor de EU uitgevoerd en wordt het daarna weer de EU ingevoerd? Dan is het wederinvoer.

Voor de (weder)invoer van ivoor heeft u altijd 2 CITES-vergunningen nodig. Een CITES-uitvoervergunning van het land waaruit het ivoor komt. En een CITES-invoervergunning van Nederland, voordat het ivoor wordt ingevoerd. Lees hoe u de vergunning aanvraagt op de pagina CITES-invoervergunning aanvragen.

Onbewerkt of bewerkt ivoor

U mag alleen pre-conventie ivoor (weder)invoeren met de juiste CITES-vergunningen. Bij invoer moet het ivoor een niet-commercieel doel hebben. Het ivoor is bijvoorbeeld bedoeld voor een museum of voor persoonlijk bezit. Bij wederinvoer maakt het niet uit of het een commercieel of niet-commercieel doel heeft.

Als u bewerkt of onbewerkt ivoor naar Nederland (weder)invoert, gelden de regels voor overdragen binnen de EU. Jachttrofeeën van de olifant mag u nooit invoeren.

Antiek ivoor

U mag antiek ivoor met CITES-vergunningen (weder)invoeren. Dit mag met een commercieel doel of een niet-commercieel doel.

Verklaring van een deskundige

Voordat u antiek ivoor overdraagt, moet u kunnen aantonen dat het antiek is. Dit doet u met een verklaring van een deskundige. Zorg dat alle informatie over het voorwerp en over de deskundige in de verklaring staat. Alleen dan is het document geschikt.

Informatie over het voorwerp

In de verklaring van de deskundige staat informatie over het voorwerp van ivoor. Zorg dat de volgende informatie in het document staat:

 • Een duidelijke omschrijving van het voorwerp.
 • De verklaring dat het voorwerp antiek is.
 • Hoe de deskundige weet dat het voorwerp van olifantenivoor is gemaakt.
 • Hoe de deskundige weet dat het voorwerp antiek is. Bijvoorbeeld doordat hij door kenmerken ziet uit welk jaar of welke kunststroming het voorwerp komt.
 • Het jaartal of de periode waarin het voorwerp gemaakt is.
 • Minimaal één foto van het voorwerp. Het voorwerp ziet er precies zo uit als op de foto. Ook is het duidelijk dat de foto bij de verklaring hoort. Bijvoorbeeld doordat er een referentienummer of een ander kenmerk op de foto staat.

Informatie over de deskundige

De deskundige heeft kennis van ivoor. Hij bekijkt en onderzoekt het voorwerp. Zorg dat de volgende informatie in het document staat:

 • De naam-, adres- en contactgegevens van de deskundige.
 • Van welke relevante beroepsvereniging de deskundige lid is. Of door welk orgaan of welke organisatie de deskundige is erkend. Heeft de deskundige een lidnummer? Zet dit in het document.
 • De datum waarop de deskundige het voorwerp heeft beoordeeld.
 • De verklaring dat de deskundige het voorwerp fysiek heeft bekeken en onderzocht. Beoordelen vanaf een foto mag dus niet.
 • Dat de deskundige de kennis heeft om het voorwerp te mogen beoordelen en waarom.
 • De verklaring: ‘naar mijn beste weten naar waarheid opgesteld’. De deskundige ondertekent deze verklaring.

Extra controle

Wij controleren of u zich houdt aan de wetten en regels voor ivoor. Dit doen wij samen met onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie. Twijfelen wij of een van deze organisaties over hoe oud het voorwerp is? Dan kan verder onderzoek nodig zijn.

Ivoor inleveren

Heeft u ivoor zonder documenten? Of wilt u om een andere redenen van uw ivoor af? Bijvoorbeeld omdat u er geen goed gevoel (meer) bij heeft? Bij RVO in Den Haag staat een inleverbak waar u ivoor vrijwillig en anoniem kunt inleveren. U mag het ook naar ons toesturen.

RVO CITES-bureau
Afdeling Inbeslaggenomen Goederen (IBG)
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Wetten en regels

Wilt u meer weten over de regels van ivoor? Bekijk het Richtsnoer ivoor en het Richtsnoer antiek op eur-lex.europa.eu.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.