CITES-soorten buiten de Europese Unie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

CITES-soorten buiten de Europese Unie

23-12-2020

In de CITES-overeenkomst staan regels om bedreigde planten en dieren te beschermen. De soorten die onder deze overeenkomst vallen, noemen we CITES-soorten. Wilt u een CITES-soort invoeren in de Europese Unie (EU)? Of juist uitvoeren naar buiten de EU? Dan heeft u misschien CITES-documenten nodig.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort vanaf 1 januari 2021 niet meer bij de EU. Vanaf dat moment heeft u ook voor het VK een in- of uitvoervergunning nodig. Meer informatie hierover leest u op de pagina Gevolgen Brexit voor CITES.

Verlopen CITES-documenten gratis vervangen

Door de gevolgen van het coronavirus kon u tijdelijk geen levende CITES-dieren uitvoeren. Heeft u hierdoor uw uitvoervergunning niet gebruikt? Of heeft u een ander CITES-document dat ongeldig is door de gevolgen van het coronavirus? Wij helpen u graag. U kunt uw CITES-documenten gratis laten vervangen.

Voorwaarden gratis nieuw document

Is uw CITES-document (bijna) niet meer geldig? En heeft u daardoor een nieuw CITES-document nodig? Dat kan gratis als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw document is verlopen na 16 maart 2020.
  • U kunt bewijzen dat uw document is verlopen door gevolgen van het coronavirus.

Hoe vraagt u een nieuw document aan?

Stuur uw complete CITES-document (alle kleuren) naar ons toe. Geef hierbij aan dat u het document wilt vervangen. Meld ook het originele aanvraagnummer. U stuurt het via de post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling CITES-bureau
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Nadat we uw document ontvangen, passen we de datum aan. We sturen u daarna het nieuwe document toe.

CITES-soorten

Bekijk eerst of uw dier of plant een CITES-soort is. Dit kunt u opzoeken in de Soortenlijst en de Species+ database. Hoe u dat precies doet, leest u op de pagina CITES-soort of niet.

Wanneer is een invoervergunning nodig?

Een CITES-soort mag u niet zomaar van buiten de EU naar Nederland brengen. U heeft hiervoor een invoervergunning nodig. Of een Kennisgeving van invoer. Vaak heeft u ook een uitvoervergunning of verklaring van oorsprong nodig. Deze vraagt u aan in het land waaruit u importeert.

Wat u nodig heeft, hangt af van de bijlage en/of appendix waar uw soort in staat. Een overzicht hiervan staat in het Stroomschema invoer.

Invoervergunning aanvragen of kennisgeving doen

Als u een invoervergunning nodig heeft, vraagt u die aan op mijn.rvo.nl. Hoe u dat doet, wat u mee moet sturen en wat u daarna kunt verwachten, leest u op de pagina CITES-invoervergunning aanvragen.

Kennisgeving van invoer

Voert u een soort in die in bijlage C of D staat? Dan hoeft u geen invoervergunning te hebben. Wel moet u een kennisgeving van invoer doen. Dit doet u op het douanekantoor met het formulier Import Notification. Dit vraagt u telefonisch bij ons aan. U vult het formulier zelf in en geeft dit aan de Douane.

Invoervergunning terugsturen

Heeft u geen dieren of planten meer waarvoor u een invoervergunning heeft gekregen? Stuur het origineel van de vergunning dan terug naar het CITES-bureau. Bewaar wel een kopie in uw eigen administratie.

Wanneer is een (weder)uitvoervergunning nodig?

Een CITES-soort mag u niet zomaar uitvoeren naar een land buiten de EU. U heeft hiervoor documenten nodig. Wat u nodig heeft, hangt af van de bijlage en/of appendix waar uw soort in staat. Het hangt er ook vanaf of het gaat om uitvoer of om wederuitvoer.

Uitvoer of wederuitvoer

  • Komt het dier of de plant die u wilt uitvoeren van oorsprong uit de EU? Dan noemen wij dit uitvoer. Als u een in Duitsland gefokte havik naar de Verenigde Arabische Emiraten stuurt, dan is dat bijvoorbeeld uitvoer. Of als u in Nederland gekweekte sneeuwklokjes naar Zwitserland stuurt.
  • Wilt u een dier of plant uitvoeren die van oorsprong niet uit de EU komt? Dan noemen wij dit wederuitvoer. Bijvoorbeeld als u bloembollen die u uit Turkije heeft ingevoerd naar de Verenigde Staten stuurt.

Vereiste documenten

Een overzicht van de documenten die u nodig heeft, staat in het Stroomschema (weder)uitvoer.

(Weder)uitvoervergunning aanvragen

Heeft u een (weder)uitvoervergunning nodig, dan vraagt u die aan op mijn.rvo.nl. Hoe u dat doet, wat u mee moet sturen en wat u daarna kunt verwachten, leest u op de pagina CITES-(weder)uitvoervergunning aanvragen.

Heeft u ook een invoervergunning nodig, dan vraagt u die aan in het land van invoer. Lees meer hierover op de website CITES.org.

Bijschrijving op het fytosanitair certificaat

Gaat u gekweekte plantensoorten van Bijlage B uitvoeren uit de EU? Voor sommige soorten heeft u geen uitvoervergunning nodig. Wel moet u de planten bijschrijven op het fytosanitair certificaat. Deze bijschrijving geldt dan als CITES-uitvoervergunning. Meer informatie over dit certificaat leest u op de website van de NVWA.

Verbod op handel

U mag niet alle soorten invoeren in de EU. In het document Schorsingsverordening ziet u voor welke soorten een verbod geldt op de invoer in de EU. Voor deze soorten krijgt u nooit een vergunning, bijvoorbeeld omdat ze inheemse soorten kunnen bedreigen. Of ze overleven vervoer vaak niet.

Soms geldt een in- en uitvoerverbod voor een bepaald land. Bijvoorbeeld als een land zich niet aan CITES-afspraken houdt. Lees meer hierover op CITES.org.

Reizen met muziekinstrumenten buiten de EU

Gaat u met uw muziekinstrument op reis naar een land buiten de EU? En zitten daar delen in van een beschermde soort van de CITES-bijlagen A, B of C? Dan geldt het volgende:

  • Neemt u het instrument mee voor persoonlijk gebruik, dan heeft u een muziekinstrumentencertificaat nodig. Meer informatie leest u op de pagina Reizen met muziekinstrumenten buiten de Europese Unie.
  • Neemt u het instrument mee om het aan iemand buiten de EU te verkopen? Of koopt u het instrument van iemand buiten de EU? Dan gelden de regels voor de invoer- en (weder)uitvoer die hierboven staan.

Regelmatig reizen met een CITES-huisdier

Heeft u een CITES-huisdier? En reist u hiermee regelmatig naar hetzelfde land buiten de EU? Vraag dan een Persoonlijk eigendomscertificaat aan. Dan hoeft u niet elke keer een vergunning aan te vragen. Meer informatie leest u op de pagina Regelmatig reizen met een CITES-huisdier.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.