Overtreding en handhaving Invasieve exoten

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de bestuursrechtelijke handhaving uit op het gebied van de Wet natuurbescherming en de Verordening invasieve uitheemse soorten. Samen met de Douane controleren wij in- en uitvoerzendingen van invasieve uitheemse soorten.

De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Dit doen zij in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De politie en NVWA kunnen boetes opleggen bij overtredingen.

Mogelijke gevolgen na algemene overtreding

Bent u in overtreding en kunt u deze niet herstellen? Dan heeft dit mogelijk de volgende gevolgen:

 • Wij nemen planten, dieren of producten hiervan in bewaring. Afhankelijk van de soort:
  • schenken wij ze aan een houder die wel een vergunning hiervoor heeft of
  • laten wij ze vernietigen. Levende dieren vernietigen wij nooit.
  • U moet de gemaakte kosten betalen.

Mogelijke gevolgen na overtreding bij in- en uitvoer

Heeft u geen vergunning en zitten er in uw in- en uitvoerzening wel invasieve uitheemse soorten? Dan heeft dit mogelijk de volgende gevolgen:

 • Wij nemen uw in- of uitvoerzending in bewaring.
 • Wij sturen de planten of dieren terug naar de autoriteiten van het land waar uw zending vandaan komt. Is terugsturen niet mogelijk?
 • Dan schenken wij de planten of dieren aan een houder die wel een vergunning hiervoor heeft of laten wij ze vernietigen. Levende dieren vernietigen we nooit.
 • U moet de gemaakte kosten betalen.

Service menu right