Bos en bomen kappen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bos en bomen kappen

02-02-2021

Gaat u een bos kappen of een houtwal rooien? In sommige gevallen moet u een kapmelding doen. U mag niets doen wat schadelijk is voor beschermde soorten. Daarom beschermt de Wet natuurbescherming de natuur in Nederland.

Wanneer doet u een kapmelding?

U doet een kapmelding als de houtopstand buiten de bebouwde kom ligt. Daarnaast moet het gaan om één of meer rijen van 21 of meer bomen. Of om een bosoppervlakte van minimaal 1.000 m2. U meldt het ook als u een deel van deze bomen gaat kappen.

In de Wet natuurbescherming vallen bos en bomen onder de houtopstanden. Ook heesters- en struikhagen, struwelen of andere houtige plantengroei vallen hieronder. Bomen in uw eigen tuin vallen niet onder de houtopstanden. Hiervoor hoeft u geen kapmelding te doen. Misschien moet u dit wel bij uw gemeente melden. Gaat u kappen? Meld dit vanaf één jaar tot uiterlijk één maand voor de kap van de bomen.

Bij wie doet u de melding?

Meestal doet u de kapmelding bij uw provincie. Alleen als het een project van nationaal belang is, meldt u het bij ons. Bijvoorbeeld wanneer u werkt aan:

  • hoofdwegen;
  • landelijke spoorwegen;
  • hoofdvaarwegen;
  • het landelijke energie- en gastransportnetwerk (energie 220 kV en hoger).

Hoe u de melding doet

Om een kapmelding te doen logt u in op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met een paar dagen verwerkingstijd.

Uw melding direct regelen

Na uw kapmelding

U krijgt een ontvangstbevestiging. Als we nog informatie missen, dan laten we u dat weten. Is de aanvraag compleet? Wij beoordelen uw verzoek. Wij vertellen gemeente(s), provincie en de grondeigenaar over de kapmelding.

Heeft u binnen één maand geen kapverbod gekregen? Dan mag u gaan kappen. Doe dit binnen één jaar nadat u de kapmelding heeft gedaan, anders verloopt deze. In dat geval doet u een nieuwe kapmelding.

Moet u door omstandigheden binnen één maand beginnen met kappen? Vraag dan een ontheffing aan met het formulier op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u ook eHerkenning 2+ nodig.

Uw ontheffing direct regelen

Bomen herplanten

Heeft u houtopstanden gekapt? Binnen 3 jaar moet u herplanten. Lees meer hierover op de pagina Herplanten na het kappen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.