Beschermde soorten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beschermde soorten

11-09-2020

Overzichten en informatie over dieren en planten die beschermd worden door de Wet natuurbescherming, vindt u in verschillende databanken.

Databanken

De databanken zijn:

  • Soortendatabase: in deze databank staat informatie over soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op welke manier ze worden beschermd.
  • Soortenregister: deze databank geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- en diersoorten. Bij elke soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze.
  • Nationale Databank Flora en Fauna: in deze databank vindt u informatie over waar Nederlandse plant- en diersoorten voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden. U meldt zich hiervoor aan op de website.

Soms beschermen de internationale regels van CITES ook dieren. Gaat u CITES-soorten aan- of verkopen, ruilen, huren of weggeven? Lees op de pagina over CITES of u daarvoor vergunningen of certificaten nodig heeft.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.