Service menu right

Besluiten ontheffingen Wet natuurbescherming

Meer artikelen

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Wet natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en aan beschermde dieren of planten.

Ontheffing aanvragen bij provincie

In sommige gevallen kunt u een ontheffing of vrijstelling krijgen. Vanaf 1 januari 2017 heeft de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming komt grotendeels in handen van de provincies. In de meeste gevallen vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Meer informatie over de taakverdeling tussen de provincies en RVO.nl bij de Wet natuurbescherming vindt u op de pagina Overzicht taken en rolverdeling bevoegdheden.

Ontheffing aanvragen bij RVO.nl

Alleen ontheffingen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, vraagt u aan bij RVO.nl. Denk aan werkzaamheden voor energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming.

De besluiten voor ontheffingen van de Wet natuurbescherming waarvoor u een aanvraag bij ons heeft ingediend, vindt u op de volgende pagina's:

Op deze pagina's vindt u ook de besluiten voor ontheffingen die in 2016 zijn aangevraagd en onder de Flora- en faunawet vallen. Eerdere besluiten kunt u bij ons opvragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *