Wet natuurbescherming bij buitenevenementen

Meer artikelen
Buitenevenementen

U wilt een buitenevenement organiseren, bijvoorbeeld een muziekevenement, motorcrosswedstrijd of menwedstrijd. Als er beschermde planten- en diersoorten zijn in het betreffende gebied dan moet u preventieve maatregelen nemen om schade te voorkomen.

U houdt het evenement bijvoorbeeld op een ander moment of op een andere locatie of u houdt rekening met lawaai en het dag- en nachtritme van dieren. Hebben de preventieve maatregelen niet het gewenste effect, dan kunt u een ontheffing aanvragen. De kans dat die wordt verleend is in de praktijk echter klein.

Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepaalde bedreigde dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen.

Schadelijke effecten

Om te bepalen of uw evenement een schadelijk effect heeft op flora en fauna, moet u weten:

  • welke soorten er op en rond de locatie voorkomen;
  • weten welke soorten beschermde dieren of planten zijn;
  • weten waardoor deze soorten kwetsbaar zijn.

Een ecologisch deskundige geeft hierop antwoord. Dat kan een ecologisch adviesbureau of vereniging zijn.

Service menu right