Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden

10-11-2021

U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen bij de realisatie van een nieuw project, bijvoorbeeld de aanleg van een terrein of (water)weg. Maar ook als u gaat (ver)bouwen of een bestaande situatie ingrijpend gaat veranderen.

Volgens de Wet natuurbescherming mag u geen schade toebrengen aan vogels en andere beschermde dieren of planten. De wet zegt niet welke concrete werkzaamheden wel en niet zijn toegestaan. De uitvoering van deze wet ligt grotendeels in handen van de provincies.

Vrijstelling of ontheffing aanvragen

Bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld vaarwegen, oevers, (spoor)wegen en bermen? Of voert u werkzaamheden uit voor natuurbeheer? Zijn er beschermde planten en dieren aanwezig? Overtreedt u tijdens de beheer- en onderhoudswerkzaamheden verbodsbepalingen? Dan kunt u alleen werken met een vrijstelling of een ontheffing.

Als u aan de voorwaarden Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden voldoet, kunt u een vrijstelling of ontheffing aanvragen.

Provincie of RVO

In de meeste gevallen vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Slechts in enkele gevallen vraagt u een ontheffing bij ons aan via mijn.rvo.nl. Dit zijn ontheffingsaanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden voor energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming. Op de pagina Wet natuurbescherming leest u wanneer u bij ons een ontheffing aanvraagt.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken bericht. Komt u voor de ontheffing in aanmerking, dan krijgt u een factuur. Hoeveel u betaalt hangt af van hoe lang de ontheffing geldig is. De kosten zijn:

  • € 600 voor een ontheffing met een looptijd van maximaal 1 jaar;
  • € 1.600 voor een ontheffing met een looptijd van 1 tot 3 jaar;
  • € 3.000 voor een ontheffing met een looptijd van 3 jaar of meer.

Uw aanvraag aanvullen

Wilt u uw aanvraag aanvullen? Of heeft u een brief van ons gekregen omdat uw ontheffingsaanvraag niet compleet is? Dan volgt u de stappen hieronder:

Stap 1: U klikt hieronder op de knop Uw aanvraag aanvullen. Er opent een nieuwe pagina.
Stap 2: Bent u nog niet ingelogd? Log dan eerst in via Inloggen op mijn.rvo.nl.
Stap 3: Daarna klikt u op de knop Digitaal post versturen. U gaat automatisch naar het formulier.
Stap 4: Daar kiest u voor het onderwerp Bescherming planten, dieren en natuur.
Stap 5: Daarna volgt u de stappen in het formulier.


Heeft u uw aanvraag aangevuld en is deze nu compleet? U krijgt binnen 13 weken een beslissing van ons.

Ontheffing wijzigen

Heeft u een ontheffing gekregen voor een project? Er kan natuurlijk iets veranderen. Bijvoorbeeld een startdatum of einddatum die verschuift. Of er komt een nieuw soort dier of plant in het gebied voor. Een wijziging geeft u door op mijn.rvo.nl. De volgende gegevens kunt u wijzigen:

  • start- en/of einddatum van het project
  • soorten
  • leeswijzer
  • bijlagen

Na uw wijziging krijgt u binnen 13 weken bericht.

Uw wijziging direct doorgeven

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet natuurbescherming en buitenwerkzaamheden? Lees meer op Ruimtelijke ingrepen en op Voorwaarden Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden. Wilt u meer weten over wanneer u een ontheffing nodig heeft? Dit leest u in de folder Soortenbescherming bij Ruimtelijke ingrepen (pdf). Hierin staat bijvoorbeeld wat verboden is en welke soorten beschermd worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.