Wet natuurbescherming bij onderzoek en onderwijs

Meer artikelen
dasdier

Ook in het onderwijs, bij onderzoek of bij programma's waarin beschermde soorten opnieuw worden geïntroduceerd, krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Voor sommige activiteiten heeft u dan een ontheffing nodig.

Bij onderzoek, onderwijs, repopulatie en herintroductie is het soms noodzakelijk om verboden uit de Wet natuurbescherming te overtreden. Of uw activiteiten hebben een schadelijk effect op beschermde soorten. U heeft dan een ontheffing nodig op grond van artikel 75 (3e lid, 5e lid en 6e lid, onderdeel a).

Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepaalde bedreigde dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen.

 

Service menu right