Gedragscodes

Meer artikelen
dasdier

De Wet natuurbescherming is er om de natuur in Nederland te beschermen. Beschermde planten en dieren mogen bijvoorbeeld niet zomaar beschadigd worden of gedood. Wilt u werkzaamheden gaan uitvoeren op een plek waar beschermde planten en dieren voorkomen? Misschien heeft u dan een ontheffing nodig.

Voor een aantal werkzaamheden heeft u geen ontheffing nodig. Daarvoor kunt u een vrijstelling krijgen. Het gaat om werkzaamheden die vaak voorkomen of voorspelbaar zijn, zoals groenonderhoud binnen een gemeente of de werkzaamheden van waterschappen. Deze vrijstelling en de voorwaarden van de vrijstelling staan in een gedragscode soortenbescherming. Ook staan er maatregelen in een gedragscode. Deze maatregelen voorkomen of beperken de schade aan beschermde dieren en planten bij het uitvoeren van de activiteiten. Van deze maatregelen is bewezen dat ze werken. Door de voorwaarden en de maatregelen in een gedragscode vast te leggen hoeft niet iedere keer een ontheffing aangevraagd te worden.

Gebruik gedragscode

Een gedragscode geldt voor heel Nederland, dus niet alleen voor één gebied of plaats. Deze code wordt meestal aangevraagd door een overkoepelende organisatie. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in de plaats gekomen van de Flora- en faunawet. Onder deze Flora- en faunawet hebben veel gemeenten een eigen gedragscode opgesteld. Hierdoor zijn er veel verschillende gedragscodes. Dit maakt het gebruik en toezicht lastig. Daarom werken wij toe naar één gedragscode per sector.

Na onze goedkeuring mogen alle organisaties in die sector met de gedragscode werken als zij kunnen aantonen dat ze volgens de voorwaarden in de gedragscode werken.

De rijksoverheid en de provincies

Het Rijk en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor gedragscodes. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) keurt gedragscodes goed en de provincies zorgen ervoor dat de regels worden nageleefd. De provincies worden daarom ook betrokken bij de goedkeuring van een gedragscode.

Overzicht gedragscodes

Op de pagina Overzicht gedragscodes ziet u welke gedragscodes er zijn. Wilt u een bestaande gedragscode gebruiken? Controleer dan of u deze wel mag gebruiken. Het is belangrijk dat de belangen en activiteiten op uw organisatie van toepassing zijn. Twijfelt u of u gebruik kunt maken van een bestaande gedragscode? Neem contact met ons op. Vermeld welke gedragscode u wilt gebruiken en voor welke werkzaamheden.

Wilt u zelf een gedragscode opstellen? Stuur dan eerst een e-mail naar wnb@rvo.nl. Wij organiseren dan een startgesprek. Op onze pagina Gedragscodes op mijn.rvo.nl leest u waar u rekening mee moet houden.

Service menu right