Overzicht gedragscodes | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overzicht gedragscodes

08-06-2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de in ontwerp-goedgekeurde en goedgekeurde gedragscodes. Gaat uw organisatie met een gedragscode werken? Dan moet u kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt. Een ontwerp-gedragscode mag u nog niet gebruiken.

In-ontwerp goedgekeurde gedragscodes

In-ontwerp goedgekeurde gedragscodes

OrganisatieTe gebruiken voorGedragscodes en besluitenInzageperiode
ProvinciesBestendig beheer en onderhoud en (kleinschalige) ruimtelijke ingrepen voor provinciale infrastructuur in Nederland

Ontwerpbesluit gedragscode provinciale infrastructuur
Gedragscode provinciale infrastructuur

12-05-2021 t/m 23-06-2021
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)Bestendig beheer of onderhoud in de bosbouw

Gedragscode VBNE
Ontwerpbesluit Gedragscode VBNE

02-04-2021 t/m 18-05-2021
Aedes - Vereniging van woningcorporatiesBestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Woningcorporaties Aedes
Ontwerpbesluit Gedragscode Woningcorporaties Aedes

25-01-2021 t/m 09-03-2021

Gedragscode per sector

Het Ministerie van LNV wil graag dat elke sector één goedgekeurde gedragscode gebruikt. Hierdoor werken alle partijen op dezelfde manier en zijn er geen losse gedragscodes meer nodig.

Nieuwe gedragscode voor gemeenten

Vanaf 17 december 2020 is er één sectorale gedragscode voor gemeenten. Dit is de gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk. Deze vervangt de verschillende gedragscodes van de gemeenten. Deze gedragscodes zijn nu niet meer geldig. Daarom staan deze niet meer op onze website.

Overgangstermijn

Bent u al begonnen met projecten en activiteiten onder een gemeentelijke gedragscode? Dan heeft u tot 1 juli 2021 de tijd om deze af te maken. Vanaf 1 juli 2021 gebruikt u als gemeente alleen de nieuwe gedragscode. Ook partijen die voor u werken mogen de gedragscode gebruiken. Werkt u bij een gemeente en heeft u hiermee te maken? Deel deze informatie dan met uw collega’s en andere partijen die voor de gemeente werken.

Meldplicht

Gaat u ruimtelijke ingrepen uitvoeren onder de Gedragscode van de Koninklijke Vereniging Stadswerk? Dan bent u verplicht dit te melden bij de provincie waar u het werk uitvoert. Deze verplichting staat in de gedragscode. Bekijk de Contactgegevens van de provincies voor de e-mailadressen en telefoonnummers. Werkt u met een gedragscode waar dit niet in staat? Dan ontvangt de provincie toch graag een melding als u werkzaamheden gaat uitvoeren.

Definitief goedgekeurde gedragscodes A t/m H

Definitief goedgekeurde gedragscodes A t/m H

OrganisatieTe gebruiken voorGedragscodes en besluitenGeldig tot
DrinkwaterbedrijvenBestendig beheer en onderhoud

Goedkeuringsbesluit gedragscode Vewin (pdf)
Gedragscode waterbedrijven Vewin (pdf)

01-06-2023
Groningen SeaportsBestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Groningen Seaports
Goedkeuringsbesluit gedragscode Groningen Seaports

01-06-2023
Bosbeheer BosschapBestendig beheer en onderhoud
in de bosbouw
Gedragscode Bosbeheer 2010 - 2015 (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Bosbeheer 2010 - 2015 (pdf)
Besluit tijdelijke verlenging Bosschap (pdf)
Geldt tot goedkeuring nieuwe gedragscodes
Federatie van Oppervlakte-delfstoffenwinnende Industrieën (FODI)Ruimtelijke ontwikkeling en inrichtingGedragscode Zorgvuldig Winnen FODI (pdf)
Goedkeuringsbesluit Gedragscode Zorgvuldig Winnen FODI (pdf)
Matrix voorzorgsmaatregelen Gedragscode Zorgvuldig Winnen FODI (pdf)
05-07-2021
Havenbedrijf RotterdamBestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichtingGedragscode Wet natuurbescherming voor Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
Goedkeuringsbesluit Havenbedrijf Rotterdam (pdf)
01-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes I t/m O

Definitief goedgekeurde gedragscodes I t/m O

OrganisatieTe gebruiken voorGedragscodes en besluitenGeldig tot
Koninklijke Vereniging StadswerkBestendig beheer, onderhoud en gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode soortenbescherming Gemeenten Stadswerk (pdf)
Definitief goedkeuringsbesluit Gedragscode Stadswerk (pdf)
Antwoordnota zienswijzen Stadswerk (pdf)

01-06-2023
NatuurbeheerBestendig beheer en onderhoud van 10 activiteiten voor natuurbeheerGedragscode Natuurbeheer (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Natuurbeheer (pdf)
20-12-2021

Definitief goedgekeurde gedragscodes R t/m T

Definitief goedgekeurde gedragscodes R t/m T

OrganisatieTe gebruiken voorGedragscodes en besluitenGeldig tot
RijkswaterstaatBestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichtingGoedkeuringsbesluit gedragscode Rijkswaterstaat (pdf)
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat (pdf)
29-09-2023
Stichting Tijdelijke NatuurBestendig gebruik, beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Gedragscode Stichting Tijdelijke Natuur (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode Stichting Tijdelijke Natuur (pdf)

03-02-2023
TenneT houtopstandenHoutopstanden

Gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)

Goedkeuringsbesluit gedragscode TenneT houtopstanden (pdf)

27-09-2025

Definitief goedgekeurde gedragscodes U t/m Z

Definitief goedgekeurde gedragscodes U t/m Z

OrganisatieTe gebruiken voorGedragscodes en besluitenGeldig tot
Unie van WaterschappenBestendig beheer en onderhoudGedragscode (pdf)
Goedkeuringsbesluit (pdf)
23-01-2024
Unie van WaterschappenRuimtelijke ontwikkeling en inrichtingGedragscode voor Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf)
Goedkeuringsbesluit gedragscode voor Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf)
Besluit tijdelijke verlenging Unie van Waterschappen (pdf)
Geldt tot goedkeuring nieuwe gedragscode

 

Natuurkalenders

Een aantal gedragscodes maakt gebruik van natuurkalenders. Dit zijn de Natuurkalender voor overige soorten en de Natuurkalender voor vogels. Deze kalenders geven informatie over het leefgebied van soorten. Ook leest u hier in welke periode u werkzaamheden het best kunt uitvoeren. Verder gebruikt u de Lijst jaarrond beschermde vogelnesten om te bepalen of u een ontheffing nodig heeft. Hierin leest u ook welke preventieve maatregelen (mitigerende maatregelen) er nodig zijn.

Sommige gedragscodes verwijzen naar kennisdocumenten. U vindt deze op de website van BIJ12  onder Natuur en landschap bij Onderwerpen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.