Kennisdocumenten Soorten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kennisdocumenten Soorten

11-09-2020

Wilt u activiteiten uitvoeren die schadelijk zijn voor beschermde diersoorten? Dan moet u preventieve maatregelen nemen om die schade te voorkomen. Welke maatregelen dit zijn, leest u in de kennisdocumenten Soorten.

Overgang soortenstandaarden naar BIJ12

Met de Wet natuurbescherming is er geen sprake meer van één landelijk soortenbeleid. RVO.nl stopt met het beheren van de soortenstandaarden. Deze zijn niet langer van kracht.

De soortenstandaarden bevatten veel nuttige informatie. Daarom hebben de provincies BIJ12 opdracht gegeven om het beheer van de soortenstandaarden over te nemen. U vindt de aangepaste soortenstandaarden onder de naam kennisdocumenten Soorten op het portaal Natuur en Landschap van BIJ12.

Heeft u een aanvraag bij RVO.nl ingediend? Dan handelen wij die af met de soortenstandaard die geldig was bij uw aanvraag.

Maatregelen ter bescherming

In de kennisdocumenten Soorten vindt u informatie over onder andere de kenmerkende ecologische aspecten van de soort en effectieve maatregelen om de soort te beschermen. Deze algemene maatregelen zijn uitgewerkt op basis van veel voorkomende activiteiten zoals het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen. Verschillende ecologische en juridische deskundigen hebben meegewerkt aan het maken van de kennisdocumenten.

Ecologisch deskundige

Een kennisdocument beschrijft de algemene maatregelen die een positief effect op hebben op de instandhouding van de soort. Natuurlijk verschilt de situatie van plek tot plek, waardoor u soms mag afwijken van de algemene maatregelen. Een ecologisch deskundige moet dit wel eerst beoordelen. Hij kijkt naar de lokale situatie, het effect op de betrokken beschermde plant- of diersoort en hij onderzoekt of de maatregelen uit het kennisdocument schade kunnen voorkomen.

Verklaring van geen bedenkingen

Zijn de maatregelen niet voldoende om schadelijke effecten te voorkomen? Dan heeft u een ontheffing nodig. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning heeft u een Verklaring van geen bedenkingen nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij uw gemeente. U vult ook het onderdeel 'Beschermde dieren en planten' in. De gemeente vraagt daarna een Verklaring van geen bedenkingen bij ons aan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.