Omgevingswet 2019

Meer artikelen
Vleermuis

Wet natuurbescherming (Wnb) sluit aan en gaat op in de Omgevingswet. Voor Wnb komt er een 'aanvullingswet natuur' en 'aanvullingsbesluit natuur'. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.

Eenvoudiger

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken.

Met de Omgevingswet wordt het makkelijker om ruimtelijke/bouw projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Meer informatie

Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl.

 

Service menu right