Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming

13-10-2021

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermen we onze natuur. Daarom mogen projecten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur niet zonder vergunning worden uitgevoerd. Op deze pagina vindt u hiervoor de ontwerpbesluiten. Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Reageer met een zienswijze.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt besluiten over vergunningen voor de Wet natuurbescherming. Zij kan hierbij kiezen voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit komt.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is uw reactie op een ontwerpbesluit. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbreden van een snelweg. Met een zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit. We vinden het belangrijk dat u kunt reageren. De minister van LNV neemt uw reactie mee in de definitieve beslissing.

U kunt uw zienswijze alleen doorgeven volgens de Wet natuurbescherming. Wij beoordelen voor deze vergunning alleen wat het effect is op de natuur. U geeft dus als reden dat u de natuur wil beschermen. Heeft u bijvoorbeeld overlast van het geluid van vliegtuigen? Zienswijzen daarover kunnen wij niet beoordelen.

Waar kunt u nu op reageren?

U kunt reageren op de volgende ontwerpbesluiten:

U leest op de pagina van de vergunningsaanvraag meer informatie over de aanvraag. Zoals om welke activiteiten het gaat.

Uw zienswijze doorgeven

U geeft uw zienswijze door met het digitale formulier op mijn.rvo.nl. Na het invullen kunt u uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier. Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Kijk op de pagina van het ontwerpbesluit hoe u dat doet.

Uw zienswijze direct doorgeven

Wat moet er in uw zienswijze staan?

Zet altijd uw naam en adresgegevens in uw zienswijze. Noem hierbij om welk ontwerpbesluit het gaat. En leg duidelijk uit waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit, of onderdelen daarvan.

Na uw zienswijze

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Zij reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. Hierin staat ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Heeft de minister een definitief besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op onze website. Heeft u een zienswijze doorgegeven? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Wij plaatsen het definitieve besluit ook in de Staatscourant.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Eerdere ontwerpbesluiten

U kon eerder reageren op verschillende ontwerpbesluiten. Bekijk ze op Eerdere ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.