Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming

28-04-2021

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermen we onze natuur. Daarom mogen projecten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur niet zonder vergunning worden uitgevoerd. Op deze pagina vindt u hierovoor de ontwerpbesluiten. Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Reageer met een zienswijze.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt besluiten over vergunningen voor de Wet natuurbescherming. Zij kan hierbij kiezen voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit komt.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is uw reactie op een ontwerpbesluit. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbreden van een snelweg. Met een zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit. We vinden het belangrijk dat u hierop kunt reageren. De minister van LNV neemt uw reactie mee in de definitieve beslissing.

U kunt uw zienswijze alleen doorgeven op grond van de Wet natuurbescherming. Wij beoordelen voor deze vergunning alleen wat het effect is op de natuur. U geeft dus als reden dat u de natuur wil beschermen. Heeft u bijvoorbeeld overlast van het geluid van vliegtuigen? Zienswijzen daarover kunnen wij niet beoordelen.

Waar kunt u nu op reageren?

Er zijn verschillende ontwerpbesluiten gepubliceerd. Bekijk deze op de pagina’s:

U leest op de pagina van de vergunningsaanvraag meer informatie over de aanvraag. Zoals om welke activiteiten het gaat. Wilt u het besluit liever op papier inzien? Dat kan. Hoe u dit doet, leest u op de pagina van de vergunningsaanvraag.
 

Uw zienswijze doorgeven

U geeft uw zienswijze door met het digitale formulier. Op de pagina van het ontwerpbesluit leest u hoe u dit doet. Nadat u uw zienswijze heeft doorgegeven, kunt u uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Kijk op de pagina van het ontwerpbesluit hoe u dat doet.

Wat moet er in uw zienswijze staan?

Zet altijd uw naam en adresgegevens in uw zienswijze. Noem hierbij om welk ontwerpbesluit het gaat. En leg duidelijk uit waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit, of onderdelen daarvan. Onderteken uw zienswijze met uw handtekening.

Eerder genomen ontwerpbesluiten

U kon reageren op verschillende ontwerpbesluiten:

U leest op de pagina van de vergunningsaanvraag meer informatie over de aanvraag. Zoals om welke activiteiten het gaat.

In de tabel hieronder ziet u hoeveel zienswijzen wij over elk ontwerpbesluit ontvangen hebben.

Totaal ontvangen zienswijzen
PeriodeLuchthavenAantal
16 februari tot en met 19 maart 2021Amsterdam Airport Schiphol266
16 februari tot en met 19 maart 2021Eindhoven Airport22
16 februari tot en met 19 maart 2021Lelystad Airport506
16 februari tot en met 19 maart 2021Rotterdam The Hague Airport12

Na uw zienswijze

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen en reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin antwoorden worden gegeven op de ingediende zienswijzen. Hierin staat dan ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Heeft de minister een definitief besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op onze website. Heeft u een zienswijze ingediend? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Het definitieve besluit wordt ook in de Staatscourant geplaatst.

Reageren op definitief besluit

Is het definitieve besluit gepubliceerd en bent u het er niet mee eens? U kunt hiertegen in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft ingediend. Daarnaast kunt u als belanghebbende ook in beroep gaan als u geen zienswijze heeft ingediend.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.