Vergunningsaanvraag voor Rotterdam The Hague Airport | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vergunningsaanvraag voor Rotterdam The Hague Airport

17-02-2021

Rotterdam The Hague Airport B.V. vraagt een vergunning aan op grond van de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hierop kunt u reageren met een zienswijze.

Rotterdam The Hague Airport B.V. vraagt de vergunning aan voor luchtgebonden en grondgebonden activiteiten. Dit zijn onder meer jaarlijks 24.923 vliegtuigbewegingen van groot vliegverkeer. Deze activiteiten van Rotterdam The Hague Airport B.V. kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden.

U geeft een zienswijze door op het ontwerpbesluit als u de natuur wilt beschermen. U kunt bijvoorbeeld niet als reden geven dat u zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit over Rotterdam The Hague Airport leest u welke beslissing de minister wil nemen. Het besluit wordt onderbouwd met de informatie uit de bijlagen. Vanaf 16 februari tot en met 29 maart 2021 kunt u het ontwerpbesluit en de bijlagen bekijken en downloaden.

In bijlage 3, 4, 5, 6 en 7 staan rekenresultaten. In bijlage 8 en 9 ziet u met welke gegevens deze berekeningen zijn gemaakt. Deze bijlagen zijn GML-bestanden. U downloadt de bestanden door er met de rechtermuisknop op te klikken en te kiezen voor 'Koppeling opslaan als'. U heeft geo-software nodig om deze bestanden te openen.

Documenten op papier lezen

Wilt u de documenten op papier lezen? Dit kan bij het ministerie van LNV in Den Haag en misschien bij het provinciehuis van Flevoland. Of dit kan, hangt af van de openingstijden en coronamaatregelen van deze locaties.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Wilt u de stukken per post ontvangen? U betaalt hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding is € 0,35 inclusief btw per pagina, met een maximum van € 350 inclusief btw. De verzendkosten zijn € 6,75 inclusief btw.

Uw zienswijze doorgeven

U kunt uw zienswijze doorgeven met een digitaal formulier. Lukt dit niet? Geef uw zienswijze dan telefonisch door of in een brief. U kunt uw zienswijze niet in een e-mail of via het algemene contactformulier sturen. U kunt uw zienswijze doorgeven vanaf 16 februari tot en met 29 maart 2021.

Digitaal formulier

Geef uw zienswijze op tijd door met het digitale formulier. U logt hierop in met DigiD (als burger), of met eHerkenning niveau 2+ of hoger (als organisatie). Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Uw zienswijze direct doorgeven

Machtigen

Wilt u iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven? Log in op mijn.rvo.nl en ga naar Mijn dossier. Hier kiest u voor Mijn machtigingen.

Wilt u namens meerdere personen of organisaties een zienswijze indienen? Dan moeten zij u machtigen. Zij doen dit ook via Mijn machtigingen op mijn.rvo.nl.

U leest meer informatie over Inloggen en machtigen op mijn.rvo.nl.

Telefonisch

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Daarvoor maakt u een afspraak. Dan kunnen we namelijk de tijd nemen voor uw zienswijze. Zo zorgen we ervoor dat uw zienswijze zo compleet mogelijk bij ons terecht komt. U maakt een afspraak door het Afsprakenformulier mondelinge zienswijze UOV in te vullen.

U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken. Bel naar 088 042 42 42 en kies voor optie 1 en daarna voor optie 4. Vertel dat u een mondelinge zienswijze door wil geven. Wij schrijven uw gegevens op en bellen u later terug om een afspraak te maken.

Brief

U kunt uw zienswijze ook via de post naar ons sturen. Stuur deze naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning en Handhaving DGNVLG/20250901
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer in de brief staan. Noem in uw brief om welk ontwerpbesluit het gaat. En vertel waarom u het er wel of niet mee eens bent. Alleen dan kan de minister van LNV uw zienswijze meenemen in het definitieve besluit.

Na uw zienswijze

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. Zij reageert op de zienswijzen met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet in deze nota dus ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit. U krijgt bericht van ons als deze nota gepubliceerd is. U vindt de nota dan op de pagina van de vergunningsaanvraag.

De minister van LNV neemt de Nota van Antwoord mee bij het nemen van een definitief besluit.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt hiertegen in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft ingediend. Als natuurorganisatie kunt u ook in beroep gaan als u geen zienwijze heeft ingediend.

Heeft u geen zienswijze ingediend? U kunt toch in beroep gaan. Dit kan alleen als u vindt dat het ontwerpbesluit inhoudelijk verschilt van het definitieve besluit. En u moet belanghebbende zijn.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over UOV. Wij hebben de veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u verzameld. Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.