Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zienswijze ontwerpbesluit Wet natuurbescherming

30-03-2021

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermen we onze natuur. Daarom mogen projecten die schadelijk kunnen zijn voor de natuur niet zonder vergunning worden uitgevoerd. Hierover wordt eerst een ontwerpbesluit genomen. Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Reageer met een zienswijze.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt besluiten over vergunningen voor de Wet natuurbescherming. Zij kan hierbij kiezen voor een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Dit betekent dat er eerst een ontwerpbesluit komt.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is uw reactie op een ontwerpbesluit. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verbreden van een snelweg. Met een zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit. We vinden het belangrijk dat u hierop kunt reageren. De minister van LNV neemt uw reactie mee in de definitieve beslissing.

U kunt uw zienswijze alleen doorgeven op grond van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat u als reden geeft dat u de natuur wilt beschermen. U kunt bijvoorbeeld niet als reden geven dat u zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn.

U kunt niet meer reageren

De zienswijzeperiodes voor ontwerpbesluiten over de luchthavens (op grond van de Wnb) zijn gesloten. U kunt op dit moment niet meer reageren. De minister van LNV beoordeelt de ingediende zienswijzen en neemt een definitief besluit.

Eerder genomen ontwerpbesluiten

U kon reageren op verschillende ontwerpbesluiten:

U leest op de pagina van de vergunningsaanvraag meer informatie over de aanvraag. Zoals om welke activiteiten het gaat.

Na uw zienswijze

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen en reageert hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin antwoorden worden gegeven op de ingediende zienswijzen. Hierin staat dan ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Heeft de minister een definitief besluit genomen? Dan plaatsen wij het besluit en de Nota van Antwoord op onze website. Heeft u een zienswijze ingediend? U krijgt bericht van ons als we het definitieve besluit en de Nota van Antwoord gepubliceerd hebben. Het definitieve besluit wordt ook in de Staatscourant geplaatst.

Reageren op definitief besluit

Is het definitieve besluit gepubliceerd en bent u het er niet mee eens? U kunt hiertegen in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft ingediend. Daarnaast kunt u als belanghebbende ook in beroep gaan als u geen zienswijze heeft ingediend.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.