Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming

Lees het antwoord op veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming. We werken deze pagina regelmatig bij.

Veelgestelde vragen

Wat is een UOV-traject?

UOV staat voor Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure. De overheid neemt een ontwerpbesluit. Over dit besluit mag u uw mening geven, dit doet u met een zienswijze. De overheid behandelt deze zienswijzen en neemt daarna een definitief besluit. De overheid kan het definitieve besluit dus aanpassen door deze zienswijzen.

Waarom besluit de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) over deze vergunningen?

Dit heeft te maken met Rijksbevoegdheden. De minister van LNV besluit over projecten die van nationaal belang zijn. En over projecten in Rijkswateren of buiten provinciale grenzen.

Wie kan een zienswijze op een ontwerpbesluit indienen?

Iedereen kan een zienswijze indienen. U geeft een zienswijze door op het ontwerpbesluit als u de natuur wilt beschermen. U kunt bijvoorbeeld niet als reden geven dat u zelf last heeft van het geluid. Of van de werkzaamheden die voor het project nodig zijn.

Op welke onderdelen van het ontwerpbesluit kan ik een zienswijze indienen?

U kunt een zienswijze indienen op alle onderdelen die in het ontwerpbesluit staan. Bijvoorbeeld op de gevolgen voor de natuur.

Ik heb een zienswijze ingediend en wil het aanvullen of aanpassen. Kan dat?

Ja, tot aan het definitieve besluit kunt u nog aanvullingen indienen.

Wat is een Nota van Antwoord?

Het ministerie van LNV beoordeelt alle zienswijzen. Zij reageert op de zienswijzen met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. U ziet in deze nota dus ook wat er is gewijzigd in het definitieve besluit.

Lelystad is controversieel verklaard. Het demissionair kabinet mag nu geen besluit nemen. Waarom wordt er toch een besluit genomen?

Alleen besluiten die de Tweede Kamer moet nemen kunnen controversieel verklaard worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de openstelling van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer. In dit geval neemt de minister van LNV een besluit over de Wet Natuurbescherming. Hierover neemt de Tweede Kamer geen besluit.

Wat betekent deze vergunning nu voor de praktijk? Mag groot vliegverkeer al op Lelystad vliegen?

Nee. Vliegveld Lelystad wordt hierdoor niet voor groot vliegverkeer opengesteld. Daarvoor is een besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat nodig. Dat besluit kan pas door het volgende kabinet worden genomen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.