Service menu right

Veelgestelde vragen CO₂-regeling voor de glastuinbouw

Veelgestelde vragen

Wat is de CO₂-emissieruimte?

De CO2-emissieruimte is de hoeveelheid CO2 die u volgens de CO2-regeling voor de glastuinbouw per jaar mag uitstoten. De CO2-emissieruimte was in 2013 7,5 megaton en daalt naar 4,6 megaton in 2020. De Rijksoverheid maakt de CO2-emissieruimte elk jaar bekend in de Staatscourant.

Welke brandstoffen tellen wel en niet mee voor de CO₂-emissie?

Voor het CO2-emissieverslag telt uw jaarlijkse gasverbruik mee. Duurzame bronnen als bio-olie en aardwarmte tellen niet mee, omdat daar geen CO2 bij vrijkomt. Andere brandstoffen tellen ook niet mee. De glastuinbouwsector gebruikt weinig andere brandstoffen dan gas. Het meetellen van andere brandstoffen kost teveel administratie.

De CO2-emissie van ingekochte stroom telt niet mee. Dit geldt ook voor de CO2 die wordt geleverd aan de glastuinbouwsector. Warmte van derden die is opgewekt met aardgas telt soms wel mee. Bekijk hiervoor het antwoord op de vraag: Moet u warmte van een derde opgeven?

Moet u warmte van een derde opgeven?

Soms telt warmte van een derde die met aardgas is opgewekt mee voor uw CO2-emissie. Dat hangt af van welke partij u die warmte afneemt.

Komt de warmte van een glastuinbouwbedrijf die zelf ook onder de CO2-regeling valt? Dan hoeft u de CO2-emissie van die warmte niet op te geven. Het glastuinbouwbedrijf dat de warmte levert geeft dit al op.

Neemt u warmte af van een bedrijf dat meedoet aan EU Emissions Trading System (EU-ETS)? Dan geeft de warmteleverancier de CO2-emissie van die warmte op binnen het EU-ETS. Deze warmte telt ook niet mee.

In de andere gevallen telt u de CO2-emissie van de warmte die u van een ander afneemt op bij de CO2-emissie van uw bedrijf.

Mag ik de CO₂ in gewassen aftrekken van mijn totale CO₂-emissie?

De opslag van CO2 in land- en tuinbouwgewassen komt snel weer vrij. Daarom mag u dit niet aftrekken van uw totale CO2-emissie.

Moet ik de CO₂-emissie doorgeven als ik een bedrijfslocatie huur?

Bent u glastuinder in Nederland en werkt u in een gehuurde bedrijfslocatie? Dan geeft u de CO₂-emissie wel aan ons door. U bent namelijk de verbruiker van het aardgas.

Verandert de CO₂-emissieruimte bij een koud of warm jaar?

De CO2-emissie van de glastuinbouwsector verandert niet bij een koud of warm jaar. Dit komt omdat de nationale en internationale CO2-afspraken dan ook niet wijzigen.

Loopt de CO₂-regeling voor de glastuinbouw door na 2020?

In het Klimaatakkoord staat dat de CO2-regeling voor de glastuinbouw doorloopt na 2020. Afspraken daarover leggen de glastuinbouwsector en de Rijksoverheid vast in een nieuw convenant. Wanneer wij hier meer over weten maken we dit bekend op onze informatiepagina.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.