Vergunning aanvragen en wijzigingen melden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vergunning aanvragen en wijzigingen melden

16-06-2020

U wilt een vergunning aanvragen voor een dierentuin. Of u wilt een wijziging in uw dierentuin of dierenbestand melden. Bekijk hoe de vergunningaanvraag of melding verloopt. Van voorbereiden en aanvragen of melden tot wat erna gebeurt.

Aanvragen

U vraagt een vergunning aan op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger of DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning of DigiD aan.

Uw aanvraag direct regelen

Bijlagen bij uw aanvraag

Om een vergunning te krijgen moet een dierentuin aan een aantal eisen voldoen. Eén van de eisen is dat u een beleidsprotocol heeft en daar naar handelt. In Richtlijnen voor het beleidsprotocol (PDF) hieronder beschrijven we waaraan een beleidsprotocol moet voldoen. Ook noemen we belangrijke aandachtspunten. Uw beleidsprotocol stuurt u mee bij uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als deze volledig is. Is uw aanvraag onvolledig, dan laten we zo snel mogelijk weten welke informatie we nog van u nodig hebben. Een vergunning aanvragen is gratis.

Visitatiecommissie

Een bezoek van een visitatiecommissie is een vast onderdeel van het aanvraagproces. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij bekijken of u aan alle voorwaarden voldoet.

In het Overzicht vragen Visitatiecommissie (pdf) onder deze paragraaf ziet u op welke onderdelen de commissie uw dierentuin controleert.

Toekennen of afwijzen van de vergunning

De visitatiecommissie stuurt ons de bevindingen van haar bezoek aan uw dierentuin en een advies. Daarna beoordelen wij uw aanvraag. Na maximaal 8 weken ontvangt u een besluit over uw aanvraag.

 • Krijgt u de vergunning? Dan kunt u volgens de vergunning gaan werken.
 • Krijgt u geen vergunning? Dan kan dit betekenen dat uw activiteiten en werkwijze niet voldoen aan het Besluit houders van dieren. U mag deze activiteiten dus niet uitvoeren.
 • Het kan ook zijn dat u geen vergunning nodig heeft en u uw werkzaamheden wel mag uitvoeren.

In alle gevallen sturen wij u een brief met onze beslissing.

Bezwaar indienen

Bent u – of zijn anderen - het niet eens met onze beslissing? Dan kunnen u en andere belanghebbenden binnen 6 weken bezwaar indienen tegen ons besluit. Wij nemen dan weer binnen 6 weken een beslissing over het bezwaar.

Vergunning wijzigen

Heeft u een dierentuinvergunning en verandert er iets in uw dierentuin? Dan moeten wij uw vergunning misschien aanpassen of uitbreiden. Een wijziging of uitbreiding van uw vergunning geeft u door op mijn.rvo.nl. U meldt ons de volgende veranderingen:

 • U voegt een nieuwe diersoort toe aan de collectie.
 • U bouwt een nieuw verblijf.
 • U past een bestaand verblijf ingrijpend aan.

Vaak bestaat een verandering uit een combinatie van deze wijzigingen. Twijfelt u of u een verandering moet melden? Neem dan contact met ons op.

Direct regelen

Wijzigingen dierenbestand

Elk jaar stuurt u ons een overzicht van de veranderingen in uw dierenbestand. U doet dit in het eerste kwartaal dat volgt op het afgesloten kalenderjaar. Dit hoort bij uw vergunning. In dit overzicht zet u van iedere diersoort:

 • de binnengekomen dieren
 • de uitgeplaatste dieren
 • de geboren dieren
 • de gestorven dieren
 • het geslacht
 • de geboorte- of sterfdatum

Het overzicht met veranderingen verstuurt u met het formulier Wijzigingen dierenbestand op mijn.rvo.nl. In dit formulier kunt u de veranderingen in een Excel-bestand uploaden of de gegevens invullen.

Direct regelen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.