Antibiotica gebruiken in de veehouderij

Meer artikelen
Vaccinatie van een geit

Heeft u meer dan 5 varkens, 5 melkveerunderen, 5 vleeskalveren of 250 vleeskuikens? Of heeft u meer dan 250 konijnen voor de fokkerij of de productie van vlees? Dan moet u per diersoort aan de regels voor antibioticagebruik voldoen. Daarnaast registreert uw dierenarts ook het gebruik van antibiotica op uw bedrijf.

Veehouders en dierenartsen behandelen zieke dieren met medicijnen als dit nodig is. In de veehouderij worden antibiotica gebruikt om bacteriële infecties te genezen. Gebruik van antibiotica kan ertoe leiden dat bacteriën resistent worden, wat gevaarlijk is voor mensen en dieren. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij is daarom belangrijk. De regels hiervoor vindt u in bijlage 9 van de regeling diergeneesmiddelen.

Sinds 1 maart 2014 gelden strengere regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens in de Nederlandse veehouderij: de UDD-regeling. Alle antibiotica hebben dan de UDD-status. Dit staat voor 'Uitsluitend Door Dierenarts'.

Sinds 1 januari 2016 gelden de strengere regels voor het gebruik van antibiotica ook voor konijnen voor de fokkerij en de productie van vlees.

Kleinere aantallen of andere diersoorten

Houdt u kleinere aantallen dieren of heeft u op uw bedrijf andere diersoorten zoals vleesvee, legkippen of schapen? Dan gelden deze regels niet voor u. In dat geval stelt uw dierenarts een diagnose. Hij schrijft dan eventueel antibiotica voor. U dient die vervolgens aan de hand van het behandeladvies toe.

Dierenarts dient antibiotica toe

Volgens de regels mag alleen de dierenarts antibiotica voorschrijven en toedienen als hij een klinische inspectie heeft gedaan en een diagnose heeft gesteld. Onder voorwaarden mag u zelf de antibiotica toedienen die de dierenarts heeft voorgeschreven. In sommige gevallen mag u ook antibiotica op uw bedrijf hebben, zodat u zelf met een behandeling kunt starten.

Controle en handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u hebt voldaan aan de voorwaarden en de eisen aan het zelf toepassen en op voorraad hebben van antibiotica.

Service menu right