Antibiotica gebruiken in de veehouderij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Antibiotica gebruiken in de veehouderij

01-04-2021

Heeft u minstens 5 varkens, 25 geiten voor de fokkerij of productie van melk of vlees, 5 melkveerunderen of 5 vleeskalveren? Of minstens 250 vleeskuikens of 250 konijnen voor de fokkerij of de productie van vlees? Dan moet u per diersoort aan de regels voor antibioticagebruik voldoen. Daarnaast registreert uw dierenarts ook het gebruik van antibiotica op uw bedrijf.

Veehouders en dierenartsen behandelen zieke dieren met medicijnen als dit nodig is. In de veehouderij worden antibiotica gebruikt om bacteriƫle infecties te genezen. Gebruik van antibiotica kan ertoe leiden dat bacteriƫn resistent worden, wat gevaarlijk is voor mensen en dieren. Een zorgvuldig gebruik van antibiotica in de veehouderij is daarom belangrijk. De regels hiervoor vindt u in bijlage 9 van de regeling diergeneesmiddelen.

Sinds 1 maart 2014 gelden strengere regels voor het gebruik van antibiotica bij melkvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens in de Nederlandse veehouderij: de UDD-regeling. Alle antibiotica hebben dan de UDD-status. Dit staat voor 'Uitsluitend Door Dierenarts'. Sinds 1 januari 2016 gelden de strengere regels voor het gebruik van antibiotica ook voor konijnen voor de fokkerij en de productie van vlees.

Kleinere aantallen of andere diersoorten

Houdt u kleinere aantallen dieren of heeft u op uw bedrijf andere diersoorten zoals vleesvee, legkippen of schapen? Dan gelden deze regels niet voor u. In dat geval stelt uw dierenarts een diagnose. Hij schrijft dan eventueel antibiotica voor. U dient die vervolgens aan de hand van het behandeladvies toe.

Dierenarts dient antibiotica toe

Volgens de regels mag alleen de dierenarts antibiotica voorschrijven en toedienen als hij een klinische inspectie heeft gedaan en een diagnose heeft gesteld. Onder voorwaarden mag u zelf de antibiotica toedienen die de dierenarts heeft voorgeschreven. In sommige gevallen mag u ook antibiotica op uw bedrijf hebben, zodat u zelf met een behandeling kunt starten.

Registreren antibioticagebruik

Om goed zicht op het gebruik van antibiotica te houden, zijn sommige dierhouders verplicht om het gebruik van antibiotica te registeren. Lees meer op de pagina Registreren antibioticagebruik.

Vrijstelling bij laag antibioticumgebruik

Bedrijven met een structureel laag gebruik van antibiotica krijgen per 1 januari 2017 een aantal vrijstellingen. Lees meer op de pagina Vrijstellingen voor bedrijven met een structureel laag antibioticumgebruik.

Controle en handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u hebt voldaan aan de voorwaarden en de eisen aan het zelf toepassen en op voorraad hebben van antibiotica.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.