Service menu right

Voorwaarden uitzondering zelf toedienen antibiotica

U mag onder voorwaarden zelf antibiotica toedienen en beperkt op voorraad hebben.

De voorwaarden zijn:

 • U stelt samen met uw dierenarts per diersoort een schriftelijke overeenkomst op.
 • De dierenarts bezoekt regelmatig het bedrijf.
 • De dierenarts evalueert jaarlijks met u het bedrijfsgezondheidsplan, het bedrijfsbehandelplan en de gezondheidssituatie op uw bedrijf.

Schriftelijke overeenkomst

U stelt samen met uw dierenarts per diersoort een schriftelijke overeenkomst op. Daarin staan per diersoort afspraken over:

 • de zorg die uw dierenarts verleent;
 • het opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan;
 • het opstellen van een bedrijfsbehandelplan;
 • hoe vaak uw dierenarts uw bedrijf bezoekt.

Melden overeenkomst

De dierenarts meldt het afsluiten van deze overeenkomst binnen 10 werkdagen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (onder Alle formulieren).

Bedrijfsgezondheidsplan opstellen

Het bedrijfsgezondheidsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Analyse van bedrijfsgezondheid: U beschrijft ieder jaar de gezondheidssituatie van de dieren en het medicijngebruik op het bedrijf.
 • Overzicht van maatregelen voor een betere diergezondheid: in dit overzicht zet u wat u in het komende jaar gaat doen om de diergezondheid op het bedrijf te verbeteren. U vermeldt ook met welk aandeel u het gebruik van antibiotica vermindert en binnen welke termijn (de reductiedoelstelling).
 • Bijzondere situaties: in dit onderdeel van het bedrijfsdossier geeft u aan wat er in bijzondere situaties moet gebeuren. Welke dierenartsenpraktijk vervangt uw dierenarts bij ziekte of vakantie, en welke dierenartsenpraktijk mag worden ingeschakeld bij spoed. En wat te doen bij beĆ«indiging van de overeenkomst.

Bedrijfsbehandelplan opstellen

In het bedrijfsbehandelplan staan alle ziektes en aandoeningen die regelmatig voorkomen op het bedrijf. Er staat ook in hoe en met welke geneesmiddelen de ziektes en aandoeningen moeten worden behandeld. Als de jaarlijkse evaluatie met uw dierenarts er aanleiding toe geeft, past u het bedrijfsbehandelplan aan.

Heeft u meer dan 5 varkens, 5 vleeskalveren of 5 melkveerunderen, maar minder dan 25 varkens, 25 vleeskalveren of 25 melkveerunderen? En komen er geen producten van deze dieren in de handel en worden ze niet voor menselijke consumptie gebruikt? Dan hoeft u geen bedrijfsbehandelplan op te stellen.

U bewaart deze administratie 5 jaar op het bedrijf.

Bedrijfsbezoek

De dierenarts bezoekt regelmatig het bedrijf. Hij kijkt dan naar de gezondheid van de dieren en naar de hoeveelheid en soort antibiotica die u heeft gebruikt. Die dierenarts zet deze gegevens in een verslag. Hoe vaak een dierenarts uw bedrijf moet bezoeken, verschilt per diersoort:

 • Bij vleeskalveren ten minste eens in de 3 maanden.
 • Bij varkens eens in de maand.
 • Bij vleeskuikens eenmaal per ronde.
 • Bij melkvee (inclusief jongvee) geldt eens in de 3 maanden, behalve als in de tussenliggende periode een beoordeling van de algehele gezondheidstoestand van de dieren en een evaluatie van het gebruik van antibiotica plaatsvindt. Dan geldt eens in het halfjaar.
 • Bij konijnen is dat tweemaal per 3 maanden.

Jaarlijkse evaluatie

Naast de regelmatige bezoeken evalueert de dierenarts jaarlijks met u het bedrijfsgezondheidsplan, het bedrijfsbehandelplan en de gezondheidssituatie op uw bedrijf. Daarbij kijkt de dierenarts naar uw vorderingen om het gebruik van antibiotica te verminderen. Als het nodig is, worden het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan aangepast.

Vrijstellingen voor bedrijven met een structureel laag antibioticumgebruik

Bedrijven met een structureel laag gebruik van antibiotica krijgen per 1 januari 2017 een aantal vrijstellingen. Hiermee worden bedrijven die zich inzetten voor een laag antibioticumgebruik beloond. Lees meer over de vrijstellingen en bekijk de informatiegidsen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.