Service menu right

Vrijstellingen voor bedrijven met een structureel laag antibioticumgebruik

Bedrijven met een structureel laag gebruik van antibiotica krijgen per 1 januari 2017 een aantal vrijstellingen. Hiermee worden bedrijven die zich inzetten voor een laag antibioticumgebruik beloond. Dit geldt voor bedrijven in de varkenshouderij, vleeskalverenhouderij en de melkveehouderij.

Waarvoor vrijstelling?

U kunt een vrijstelling krijgen voor:

  • evaluatie van het antibioticagebruik bij elk regulier bedrijfsbezoek;
  • tweewekelijks bedrijfsbezoek door dierenarts in hoog-risicoperiode;
  • jaarlijkse aanscherping van reductiedoelstelling;
  • driemaandelijks regulier bezoek voor melkveehouderijbedrijven door dierenarts. Dit wordt een jaarlijks bezoek.

Voldoet u aan de voorwaarden van een vrijstelling? U hoeft dit niet te registeren. Het is verstandig het hier met uw dierenarts over te hebben. Uit de administratie zal bij controle blijken of er terecht sprake was van een vrijstelling.

Gids voor goede praktijken

Er komt per sector een gids van goede praktijken. Daarin staat wanneer u in aanmerking komt voor een vrijstelling. U kunt alleen gebruik maken van deze vrijstellingen als u aan de voorwaarden voldoet van een goedgekeurde Gids voor goede praktijken. Voor varkens-, melkvee- en kalverhouders is de gids beschikbaar.

Gidsen en organisaties

Hieronder vindt u de gidsen en de organisaties waar u informatie kunt krijgen over de gidsen.

Gids 'Antibioticumgebruik voor varkenshouders' (pdf)
Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV)
POV Secretariaat
Postbus 240
8000 AE Zwolle
E info@pov.nl
T 088 888 66 05

Gids 'Antibioticumgebruik voor melkveehouders' (pdf)
ZuivelNL
ZuivelNL secretariaat
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
E info@zuivelnl.org
T 070 21 916 00

Gids 'Antibioticumgebruik voor kalverhouderij' (pdf)
Stichting Brancheorganisatie Kalversector
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein
E info@kalversector.nl
T 088 99 843 25

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.