Service menu right

Uitzondering: zelf antibiotica toedienen en/of op voorraad hebben

Onder voorwaarden mag u zelf antibiotica toedienen. In sommige gevallen mag u antibiotica op uw bedrijf hebben, zodat u zelf kunt starten met behandeling van individuele dieren. Uw dierenarts moet de antibiotica hebben voorgeschreven.

Vleeskuikens en konijnen worden niet als individuele dieren behandeld. Met deze dieren mag u geen antibiotica op uw bedrijf hebben. Onder voorwaarden mag u de antibiotica wel zelf toedienen. U doet dat op de manier zoals beschreven staat in het bedrijfsbehandelplan en volgens het behandeladvies van uw dierenarts. Bekijk ook alle voorwaarden voor het zelf toedienen.

Eerstekeusantibiotica

Er zijn eerstekeus- en tweedekeusantibiotica. U mag eerstekeusantibiotica op uw bedrijf hebben voor maximaal 15% van de dieren op uw bedrijf en die mogelijk vatbaar zijn. De dierenarts moet dit middel wel hebben voorgeschreven. U mag dan zelf met de antibiotica starten en bepalen welke individuele dieren u met het middel behandelt.

De aandoening of ziekte waartegen u behandelt, is opgenomen in het bedrijfsspecifieke overzicht. Deze uitzondering geldt ook voor tweedekeusantibiotica voor behandeling van mastitis bij melkvee.

Tweedekeusantibiotica

U mag ook tweedekeusantibiotica beperkt op voorraad hebben om zelf met de antibiotica te starten bij individuele dieren. Het gaat dan om antibiotica voor bedrijfsspecifieke aandoeningen. Per 1 januari 2017 gelden hiervoor de volgende voorwaarden:

 • U mag deze antibiotica in huis hebben voor maximaal 3 bedrijfsspecifieke aandoeningen. Het moet gaan om aandoeningen die vaak voor problemen zorgen en waar een acute behandeling voor nodig is.
  • Deze 3 bedrijfsspecifieke aandoeningen moeten in het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan staan.
  • In het bedrijfsgezondheidsplan staat per aandoening waarom de tweedekeusantibiotica voor de betreffende aandoening op het bedrijf aanwezig moeten zijn. Ook moet u de maatregelen noemen die uitbraak van deze aandoening(en) moeten bestrijden en voorkomen.
 • U mag tweedekeusantibiotica enkel toedienen na contact met dierenarts. Dit geldt niet in de hoog-risicoperiode op vleeskalverenbedrijven en zeugenbedrijven.
 • U mag niet meer tweedekeusantibiotica op het bedrijf hebben dan de aangegeven maximale voorraad.

Contactmoment met dierenarts

Per 1 januari 2017 mag u tweedekeusantibiotica pas gebruiken na contact met uw dierenarts. Uw dierenarts legt het contact vast en stuurt gebruiksinstructies. Dieren die u mogelijk moet behandelen, zijn in de instructies geïdentificeerd met individuele identificatie of door een hok-, afdelings- of stalnummer.

Tijdens de hoog-risicoperiode bij vleeskalveren- en zeugenbedrijven is contact met de dierenarts niet verplicht. Dan gelden de afspraken die u maakt tijdens het tweewekelijkse bezoek.

 • Bij vleeskalverenbedrijven gaat het om de periode van de eerste 6 weken na opzet op een bedrijf met een maximum van 10 weken na opzet.
 • Bij zeugenbedrijven gaat het om bedrijven met biggen tot en met de leeftijd van 8 weken.

Maximale voorraad

Per 1 januari 2017 geldt een maximale voorraad voor tweedekeusantibiotica. De maximale voorraad verschilt per diersoort.

 • Vleeskalveren: voorraad voor maximaal 5% van de in een stal aanwezige, vatbare vleeskalveren.
 • Melkveerunderen: voorraad voor maximaal 10% van de op het bedrijf aanwezige, vatbare melkveerunderen.
 • Varkens: voorraad voor maximaal 10% van de in een afdeling aanwezige, vatbare varkens.

Overgebleven antibiotica

Blijven er antibiotica over na een behandeling? Dan mag u die weer gebruiken volgens instructie van uw dierenarts. Is de antibiotica niet meer bruikbaar, dan moet u deze verwijderen volgens de geldende milieuverordening in uw gemeente.

Meer weten?

In de brochure Gevolgen gewijzigde UDD-regeling (pdf) vindt u informatie over de gevolgen van de wijzigingen per 1 januari 2017. Ook vindt u een stappenplan voor wanneer u een bedrijfsspecifieke aandoening constateert.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.