Service menu right

Gidsen voor goede praktijken

U heeft een gids voor goede praktijken geschreven met een of meer uitgewerkte doelvoorschriften uit de Wet dieren. Of u heeft doelvoorschriften uitgewerkt voor de regelingen en besluiten die bij deze wet horen. Of voor een van de 4 verordeningen. U kunt uw gids laten beoordelen. De minister beoordeelt of uw uitleg van een doelvoorschrift klopt met wat de wet bedoelt.

Wat zijn doelvoorschriften

In de Wet dieren staan zoveel mogelijk doelvoorschriften. Dit geldt ook voor de regelingen en de besluiten die bij deze wet horen. Ook in verordeningen staan doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven aan wat u moet bereiken. Hiermee maakt u zelf keuzes over de manier waarop u het doel bereikt. Belangrijk daarbij is dat het welzijn en de gezondheid van het dier voldoende is en op elk moment gewaarborgd.

Beoordeelde gidsen voor goede praktijken (GGP) geven invulling aan deze doelvoorschriften.

Welke verordeningen

Een beoordeelde GGP kan invulling geven aan de doelvoorschriften van de volgende verordeningen:

 1. levensmiddelenhygiëne (verordening (EG) nr. 852/2004)
 2. diervoederhygiëne (verordening (EG) nr. 183/2005)
 3. bescherming van dieren bij het doden (verordening (EG) nr. 1099/2009)
 4. dierlijke bijproducten (verordening (EG) nr. 1069/2009)

Voor de verordening over de levensmiddelenhygiëne kunt u alleen een verzoek doen als u exploitant bent van een slachthuis. De GGP geldt alleen voor de volgende producten:

 • vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren;
 • vers vlees van vrij of gekweekt wild of;
 • vers vlees van pluimvee, konijnen, hazen en knaagdieren.

Uw gids laten beoordelen

Uw verzoek voor de beoordeling van uw GGP vraagt u aan via mijn.rvo.nl. Dit verzoek moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Geef duidelijk aan:

 • voor welke diersoort(en) en/of productcategorie uw gids geldt;
 • welk doelvoorschrift(en) u in uw gids heeft uitgewerkt;
 • hoe u dit onderbouwt;
 • waar u de informatie vandaan heeft (bronvermelding).

De beoordeling van een gids voor goede praktijken kost € 1.000.

Uw verzoek direct regelen

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken ontvangt u van ons een beoordeling van uw GGP. Als wij voor de beoordeling meer tijd nodig hebben, dan kunnen wij deze periode met 8 weken verlengen. U krijgt hiervan bericht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.