Opvang in beslag of in bewaring genomen dieren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Opvang in beslag of in bewaring genomen dieren

24-11-2020

Zijn uw dieren in beslag of in bewaring genomen? Vangt u in beslag of in bewaring genomen dieren op of wilt u dat gaan doen? Dan gelden er bepaalde regels.

Mensen houden huisdieren, hobbydieren en productiedieren. Soms worden dieren niet goed verzorgd. Als het niet goed gaat met de dieren, dan grijpt de overheid in.

Een van de maatregelen die zij dan neemt, is het in beslag of in bewaring nemen van een dier. Ook illegaal ingevoerde dieren of beschermde dieren waarvoor mensen geen ontheffing hebben om deze te houden, worden in beslag genomen. We zorgen er dan voor dat het dier een veilig onderdak en goede verzorging krijgt.

In beslag of in bewaring nemen

Een opsporingsambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de politie of de douane neemt een dier in beslag of in bewaring. Dit doet hij pas als duidelijk is dat de eigenaar van een dier de regels voor dierenwelzijn overtreedt. Soms komt dit omdat de registratie en of identificatie van een dier niet in orde is, maar het kan ook zijn omdat het dier wordt verwaarloosd of zelfs mishandeld.

Inbeslagname

Alleen een officier van justitie legt een inbeslagname op via het strafrecht. Daarna eist de officier een straf, meestal is dat een boete. Soms kan het dier weer terug naar de eigenaar, bijvoorbeeld als de inbeslagname onterecht was of als er onvoldoende bewijs is gevonden. Kan het dier niet terug dan wordt het verkocht of herplaatst. Beschermde dieren worden teruggebracht naar het land van oorsprong.

Zijn uw dieren in beslag genomen? Dan stelt justitie u schriftelijk op de hoogte over het vervolg. In de brief staat ook met wie u contact op kunt nemen.

In bewaring nemen

Een dier in bewaring nemen is een bestuursrechtelijke maatregel. Dit betekent dat wij mogen besluiten om een dier in bewaring te nemen. Hierbij staat het herstel van een leefbare situatie voor het dier centraal. Meestal geven wij eerst een waarschuwing. De eigenaar krijgt dan de kans de leefomstandigheden van het dier te verbeteren. Voordat het dier terug mag naar de eigenaar moet de leefsituatie zijn verbeterd, het dier voldoende zijn hersteld en heeft de eigenaar de gemaakte kosten betaald.

Is de situatie te ernstig of onvoldoende hersteld? Dan worden de dieren naar een opvangadres gebracht waar ze alle veterinaire zorg krijgen. De dieren worden dan in bewaring genomen. De eigenaar van de dieren moet ook de kosten voor opvang, transport, dierenarts en eventuele medicatie betalen.

Zijn uw dieren in bewaring genomen? Dan stellen wij u schriftelijk op de hoogte over het vervolg. In de brief staat ook met wie u contact kunt opnemen.

Opvang van dieren

Goede zorg voor in beslag of in bewaring genomen dieren is belangrijk. De dieren hebben soms veel meegemaakt. Wij regelen de opvang namens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zelf vangen we geen dieren op. We maken gebruik van verschillende opvangadressen. Deze selecteren wij, want een opvangadres moet aan kwaliteitseisen voldoen. De selectie gebeurt via een aanbestedingsprocedure, zodat iedereen de kans heeft om met ons een overeenkomst af te sluiten.

De NVWA controleert jaarlijks deze opvangadressen. Tijdens de controle kijken de inspecteurs of de opvangadressen nog voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook bezoeken medewerkers van de afdeling In beslag genomen dieren van RVO.nl de opvangadressen.

Wij maken onderscheid tussen adressen voor:

  • landbouwhuisdieren en paarden
  • gezelschapsdieren
  • beschermde dieren

Opvangadres worden

Wilt u zich opgeven als opvangadres? Dan kunt u zich met een aanbestedingsprocedure aanmelden op Tenderned. Wij beoordelen de aanmeldingen. Met de geselecteerden sluiten wij een overeenkomst voor een bepaald aantal jaren. Daarna komt er een aanbestedingsprocedure voor nieuwe overeenkomsten. Op de website van Tenderned kunt u dan lezen welke eisen wij stellen aan de opvang.

Hieronder staat informatie over de lopende overeenkomsten.

Landbouwhuisdieren en paarden

Voor opvangadressen voor landbouwhuisdieren en paarden was in 2018 een aanbesteding. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 oktober 2018 en duren in eerste instantie tot 1 oktober 2022. Deze overeenkomsten kunnen wij verlengen met 12 maanden tot 1 oktober 2023.

Gezelschapsdieren

Voor opvangadressen voor gezelschapsdieren was in het voorjaar van 2017 een aanbesteding. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 mei 2017 en duren in eerste instantie tot 1 mei 2019. Wij hebben deze overeenkomsten verlengd met 2 jaar tot 1 mei 2021.

Inheemse en uitheemse (beschermde) dieren

Voor opvangadressen voor inheemse en uitheemse levende (beschermde) dieren was in de eerste helft van 2017 een aanbesteding. Deze overeenkomsten zijn ingegaan op 1 augustus 2017 en lopen in eerste instantie tot 1 augustus 2020. Wij hebben deze overeenkomsten verlengd met 3 jaar tot 1 augustus 2023.

Is er op dit moment geen aanbestedingsprocedure voor de categorie waarvoor u opvangadres wilt worden? Dan kunt u zich helaas niet aanmelden als opvangadres.

Dier overnemen

Als een dier in beslag of in bewaring is genomen dan verblijft het op een opvangadres. In ieder geval tot duidelijk is of het teruggaat naar de eigenaar of dat dit niet meer kan. Kan het dier niet meer terug naar de eigenaar? Dan willen we natuurlijk dat het een nieuw thuis krijgt. Huisdieren worden herplaatst via asielen en de Dierenbescherming. Wilt u een dier in huis nemen, dan kunt u terecht bij een asiel bij u in de buurt of kijkt u op de website Ik zoek baas.dierenbescherming.nl.

Landbouwhuisdieren en paarden worden aan geselecteerde handelspartijen verkocht. Paarden die niet via de handel worden verkocht, herplaatst de Dierenbescherming. Op Ik zoek baas bij 'Zoek een weidedier', vindt u de paarden die een nieuwe eigenaar zoeken.

Mishandeling en verwaarlozing melden

Wilt u een geval van mishandeling of verwaarlozing van dieren melden? Dat kan op telefoonnummer 144. Afhankelijk van de melding onderneemt de politie, de LID of de NVWA dan actie. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar tegen lokaal tarief.

Voor vragen en meldingen over verminderde zorg bij landbouwhuisdieren kunt u ook gebruik maken van Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Dit is een initiatief uit de veehouderijsector en wordt ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wet- en regelgeving

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving van het in beslag of in bewaring nemen van dieren? Bekijk dan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.