Registreren antibioticagebruik | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Registreren antibioticagebruik

08-01-2020

Heeft u meer dan 5 vleesvarkens, 5 runderen, 5 vleeskalveren of meer dan 250 stuks pluimvee (kippen en/of kalkoenen voor de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren)? Of heeft u meer dan 250 konijnen voor de fokkerij of productie van vlees? Dan moet u het gebruik van antibiotica melden.

Ook heeft u te maken met de regels voor het gebruik van antibiotica. Langdurig antibioticagebruik maakt bacteriƫn ongevoelig voor deze middelen. Ook in de veehouderij. Dit vormt een risico voor de dieren zelf, maar ook voor de volksgezondheid. De overheid wil dat antibiotica met mate wordt gebruikt en alleen wanneer dat echt nodig is. Om goed zicht op het gebruik van antibiotica te houden, zijn sommige dierhouders verplicht om het gebruik van antibiotica te registeren.

Voor wie

De regels gelden voor veehouders met meer dan 5 vleesvarkens, 5 runderen, 5 vleeskalveren, 250 kippen en/of kalkoenen voor de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren, of meer dan 250 konijnen voor de fokkerij of productie van vlees. Houdt u kleinere aantallen dieren of heeft u op uw bedrijf andere diersoorten zoals geiten of schapen? Dan gelden deze regels niet voor u.

Registreren houder

Als u als dierhouder antibiotica ontvangt, dan meldt u in een aangewezen databank gegevens over de diersoort(en) en de aantallen dieren die u houdt.

Houdt u kippen, kalkoenen of kalveren op uw bedrijf en past u een systeem toe waarbij alle gehouden dieren tegelijk worden aangevoerd en afgevoerd (een zogenoemd all-in- all-outsysteem), dan registreert u de gegevens na afvoer van ieder koppel.

Houdt u runderen, varkens, kalveren of konijnen en past u een systeem toe waarbij dieren van meerdere leeftijden worden gehouden (een zogenoemd meerleeftijdensysteem), dan registreert u de gegevens jaarlijks.

Registreren dierenarts

Als dierenarts meldt u gegevens over het diergeneesmiddel dat is afgeleverd of toegepast en de dieren waarbij dit middel is toegepast.

U doet dit in dezelfde databank als waarin de houder de melding doet over de diersoort(en) en de aantallen dieren. Dit hoeft alleen in gevallen waarbij de houder een registratieplicht heeft. Deze verplichting geldt ook voor iedere andere diergeneeskundige die antibiotica aflevert of toepast. U meldt de gegevens binnen 2 weken nadat u het middel heeft afgeleverd of toegepast. Alleen als het om kalkoenen gaat, doet u de melding binnen 2 weken na afvoer van de dieren van het bedrijf van de houder.

Databank

U registreert uw gegevens bij een aangewezen databank. Voor de registratie van antibiotica zijn de volgende databanken aangewezen:

Controle en handhaving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich houdt aan de regels van de registratie van antibiotica. Dit doet zij risicogebaseerd.

Alle regels voor antibioticagebruik

Wilt u alle regels voor antibioticagebruik lezen? En wilt u weten welke vrijstellingen er zijn? Lees meer op de pagina Antibiotica gebruiken in de veehouderij.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.