Service menu right

Tijdelijke vrijstelling vriesbranden

Vanaf 1 juni 2019 is er een verbod op vriesbranden (koudmerken). Bij het vriesbranden laat u cijfers op de huid van het rund vriezen om het dier makkelijker te herkennen. Bent u rundveehouder en merkt u uw runderen door vriesbranden? Dit mag alleen als u een tijdelijk vrijstelling heeft.

Bij een rund mag u niet meer dan 2 identificatie-ingrepen (laten) uitvoeren. Dit moeten 2 oormerken zijn. Vriesbranden is een extra herkenningsmiddel, maar niet nodig voor identificatie van de dieren.

Voorwaarden tijdelijke vrijstelling

Met deze vrijstelling mag u tot en met 31 december 2022 uw runderen blijven vriesbranden. Dit zijn de voorwaarden:

  • Het vriesbranden van runderen was vóór 1 juni 2019 al onderdeel van uw bedrijfsvoering.
  • U meldt zich aan vóór 1 augustus 2019.
  • De vrijstelling geldt per UBN (uniek bedrijfsnummer).
  • Bij beëindiging of overname van het bedrijf vervalt de vrijstelling.
  • U kunt de vrijstelling niet overdragen.

Aanmelden

Heeft u zich aangemeld voor de tijdelijke vrijstelling voor vriesbranden? Op pagina Tijdelijke vrijstelling vriesbranden op mijn.rvo.nl leest u wat er gebeurt na uw aanmelding en wat de voorwaarden zijn.

Controle en handhaving

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zorgt voor handhaving van het verbod vriesbranden. Zij controleert of u als rundveehouder zich aan dit verbod houdt. De NVWA krijgt van ons de gegevens van de geregistreerde vrijstellingen.

Wijziging regelgeving

Het Ministerie is van plan om te zorgen voor een aanvulling op deze vrijstelling. Deze aanvulling houdt een uitzondering in op het verbod op vriesbranden voor een periode waarbinnen meestal een bedrijfsbeëindiging is. De aanvulling zal alleen gelden als u voldoet aan de voorwaarden van de tijdelijke vrijstelling. Wanneer meer bekend is, leest u dit op onze website.