FAQ Welzijnseisen voor dieren

Veelgestelde vragen

Mag ik een antiblafband, stroomband of pennenband gebruiken?

Geen pennenband of prikhalsband meer

Het Besluit houders van dieren is gewijzigd. Sinds 1 juli 2018 mag u geen voorwerp met scherpe uitsteeksels meer gebruiken voor het aanlijnen of vastbinden van een dier. U kunt het dier hiermee pijn doen. Een voorbeeld hiervan is de pennenband of prikhalsband. U mag deze dus niet meer gebruiken.


Antiblafband of stroomband door deskundige met redelijk doel

Het verbod op apparatuur waarmee u stroomstoten, elektromagnetische signalen of straling toebrengt aan het dier gaat later in. De reden hiervoor is dat er uitzonderingen komen. Bijvoorbeeld voor gerechtvaardigde gedragsverandering van het dier. Hiermee voorkomt u dat het dier een gevaar voor mens of dier wordt of welzijn van het dier aantast. Voor deze uitzondering moet iemand voldoende deskundigheid bezitten. Het ministerie werkt deze deskundigheid verder uit in de Regeling houders van dieren.

Tot die tijd mag een deskundige een stroomband en dergelijke alleen gebruiken met een redelijk doel. Daarbij mag hij de gezondheid of welzijn van het dier niet beschadigen. Hij mag alleen de stroomband gebruiken als hulpmiddel om moeilijk af te leren en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag te verbeteren. Daarbij mag de stroomstoot niet krachtig zijn.
In andere gevallen mag u een stroomband niet gebruiken. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een antiblafband.

Mag ik de staart en/of oren van mijn dier couperen?

Het couperen vanĀ  staart en/of oren van uw hond mag niet in Nederland. Het couperen schaadt het welzijn van uw hond. Uw hond heeft zijn staart en oren nodig als onderdeel van zijn lichaamstaal. Alleen als er een medische noodzaak is, mag een dierenarts uw hond couperen. Meer informatie vindt u op onze informatiepagina Lichamelijke ingrepen bij dieren verboden.

Mag ik met mijn gecoupeerde hond naar een tentoonstelling of wedstrijd?

Gecoupeerde honden mogen niet meedoen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden. Dit geldt ook als uw hond in een ander land is gecoupeerd. Organisaties die tentoonstellingen met honden organiseren, mogen geen honden toelaten die na 1 december 2016 gecoupeerd zijn. Alleen als er een medische noodzaak is, geldt er een uitzondering. U moet deze noodzaak aantonen met een medische verklaring van de dierenarts. In die verklaring staat waarom, waar en wanneer uw hond is gecoupeerd. Daarnaast staat in deze verklaring wie uw hond heeft gecoupeerd.

Service menu right