Lichamelijke ingrepen bij dieren verboden

Een lichamelijke ingreep wordt in de Wet dieren uitgelegd als een ingreep, waarbij de natuurlijke samenhang van levende weefsels wordt verbroken. Hierbij horen ook bloed afnemen en injecties geven.

U mag geen lichamelijke ingrepen bij een dier (laten) uitvoeren. Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • lichamelijke ingrepen waarvoor een medische noodzaak is;
  • wettelijk aangewezen lichamelijke ingrepen.

U vindt een beschrijving van alle lichamelijke ingrepen in het Besluit diergeneeskundigen.

Couperen

Bij het couperen van bijvoorbeeld de staart en/of oren wordt de natuurlijke samenhang van levende weefsels verbroken. Dit is een lichamelijke ingreep en mag niet in Nederland. Het couperen van de staart en/of oren schaadt het welzijn van het dier. Een dier heeft zijn staart en oren nodig als onderdeel van zijn lichaamstaal. Alleen als er een medische noodzaak is, mag een dierenarts een dier couperen.

Tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden

Het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) heeft in december 2016 een uitspraak gedaan. Het college heeft toen bepaald dat dieren die zijn gecoupeerd na 1 december 2016 niet meer tentoongesteld mogen worden, ook niet als het couperen in een ander land is gebeurd.

Lees meer over gecoupeerde honden op tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden op de pagina Tentoonstellingsverbod gecoupeerde honden.

Handel

Naast het verbod op tentoonstellen mag u ook geen gecoupeerde dieren verhandelen.

Houdverbod op pluimvee met niet toegestane ingrepen

U mag geen pluimvee houden als deze dieren een niet toegestane ingreep hebben ondergaan, ook niet als deze lichamelijke ingreep legaal in het buitenland is gedaan. Lees om welke ingrepen het gaat op de pagina Houdverbod op pluimvee met niet toegestane ingrepen.

Service menu right