Extra eisen vleeskuikens categorie 3

Heeft u gekozen voor een bezettingsdichtheid van meer dan 39 kg/m² tot en met 42 kg/m² (categorie 3)? Dan gelden voor u de algemene eisen, de aanvullende eisen voor categorie 2 én de extra eisen.

Gids voor goede praktijken

Gebruik een gids voor goede praktijken, bijvoorbeeld die van het Productschap Pluimvee en Eieren. Een vergelijkbare gids mag ook.

Sterfte of uitval

Er geldt een maximumnorm voor de gecumuleerde dagelijkse sterfte (mortaliteit) van 7 opeenvolgende gecontroleerde koppels van een stal. Deze norm is: 1% + 0,06% x slachtleeftijd in dagen van het koppel. Reken hierbij vanaf de opzetdatum (waarbij we er van uitgaan dat de kuikens een dag oud zijn) en slachtdatum (de melding vleeskuikenhouder).

Voorbeeld: opzetdatum is 1 maart (dag 1 voor de kuikens), slachtdatum is 8 april (dag 39). De norm voor dit koppel is: 1% + (0,06% x 39) = 1% + 2,34% = 3,34%.

Als u bij een hogere mortaliteit kunt aantonen dat er sprake is van overmacht, dan kan de staatssecretaris besluiten een uitzondering toe te staan. U bewaart bewijs in uw eigen administratie.

Voetzoollaesies

U laat uw vleeskuikens beoordelen op voetzoollaesies en geeft deze voetzoollaesie-scores door aan Avined. Meer informatie hierover vind u op de pagina voetzoollaesies bij vleeskuikens.

Service menu right