Dierziektepreventie

Houdt u dieren? Dan gelden er regels om dierziekten te voorkomen. Er zijn onder andere regels voor het periodiek nemen van bloedmonsters bij pluimvee en varkens.

Bij varkens gelden er ook strenge regels voor verplaatsen van varkens tussen varkenshouderijbedrijven.

Ook moeten veehouderijen eenvoudige wasplaatsen hebben om de verspreiding van deze ziekten tegen te gaan. Vuile veewagens kunnen dierziekten verspreiden naar andere bedrijven. Daarom moet u uw veewagen elke keer na het lossen van dieren reiningen en ontsmetten.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. Tijdens de Q-koorts epidemie zijn in Nederland veel mensen ziek geworden van de Q-koorts-bacterie. Om dit in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen moeten schapen- en geitenhouderijen zich aan maatregelen houden. U vindt deze maatregelen in de Factsheet maatregelen Q-koorts.

De kosten voor bestrijden en voorkomen van dierziekten worden voor een deel betaald uit het Diergezondheidsfonds (DGF). Heeft u schapen, geiten of pluimvee of produceert u broedeieren of vaccinbroedeieren? Dan krijgt u een diergezondheidsheffing opgelegd.

    Service menu right