Pluimvee Diergezondheidsfonds | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Pluimvee Diergezondheidsfonds

10-07-2020

Houdt u per kalenderjaar 250 of meer kippen, kalkoenen, eenden of een combinatie daarvan? Dan betaalt u als pluimveehouder mee aan het Diergezondheidsfonds. U krijgt daarvoor een heffing. Met het geld uit het fonds voorkomen en bestrijden we besmettelijke dierziektes.

Hoe werkt het Diergezondheidsfonds?

 • Uitgeschreven tekst

  (Een animatie.)

  VOICE-OVER: Nederland is een dichtbevolkt dierenland.
  Een besmettelijke dierziekte kan veel schade veroorzaken.
  Om besmettelijke dierziektes te voorkomen en te bestrijden, hebben we elkaar nodig.
  Samen zetten we ons in voor gezonde dieren, gezonde mensen en een goede exportpositie van de agrarische sector.
  Het ministerie en sectorpartijen hebben afspraken gemaakt over hoe we omgaan met ernstige besmettelijke dierziektes.
  Dat doen we door in te zetten op preventie, bewaking en bestrijding.
  En veehouders krijgen bijvoorbeeld een schadevergoeding als er dieren in hun stal moeten worden geruimd.
  Vanuit het Diergezondheidsfonds ondernemen we stappen om bepaalde dierziektes in de veehouderij te voorkomen en te bestrijden.
  Bijvoorbeeld door het uitvoeren van monitoringsprogramma's waarbij gezonde dieren standaard op ziektes getest worden.
  Hierdoor kunnen we ziektes zo vroeg mogelijk ontdekken en verdere verspreiding voorkomen.
  En omdat we kunnen bewijzen dat dieren gezond zijn, blijft export mogelijk.
  Uit het fonds worden ook kosten betaald voor materialen en mensen die ingezet worden als er een ziekte uitbreekt.

  (Een poort op slot.)

  Bij een uitbraak worden dieren op het besmette bedrijf geruimd.
  Dieren in nabijgelegen stallen kunnen ook geruimd of gevaccineerd worden.
  Een groot deel van deze kosten wordt betaald uit het Diergezondheidsfonds.
  Veehouders, de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betalen mee aan het fonds.
  We delen de kosten.

  (Een begroting.)

  Het Diergezondheidsfonds is opgedeeld in twee categorieën jaarlijks terugkerende kosten en kosten bij bestrijding van een uitbraak.
  Jaarlijkse kosten zijn voor de standaard en preventieve maatregelen.
  Overheid en veehouders delen deze kosten tot aan het zogeheten plafondbedrag.
  Zijn de kosten hoger, dan betaalt de overheid de rest.
  De kosten bij bestrijding worden alleen gemaakt op het moment dat er een dierziekte uitbreekt.
  Ook hiervoor is met de sector een plafondbedrag afgesproken.
  Tot dat plafondbedrag komen de kosten voor bestrijding voor rekening van veehouders.
  Alles boven het plafondbedrag wordt gefinancierd door de overheid.
  Dit beschermt de sector tegen ondraaglijke kosten.
  Elke sector heeft een eigen plafondbedrag.
  Als er binnen een sector geen dierziekte uitbreekt betalen overheid en sector alleen voor de jaarlijkse kosten.
  Elke veehouder betaalt per dier een bijdrage aan het fonds.
  Rundvee-, geiten- en schapenhouders betalen voor het gemiddeld aantal dieren in het betreffende jaar.
  Pluimveehouders betalen voor het aantal dieren dat in de stal wordt opgezet en boerderijen voor het aantal ingelegde broedeieren.
  De varkenshouders betalen per afgevoerd dier.
  RVO verstuurt hiervoor de beschikking en factuur.
  Er zijn per sector afspraken gemaakt over het tarief per dier.
  Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat sommige dieren een grotere kans hebben om ziek te worden dan andere dieren.
  Zo is de kans groter dat een vrije-uitloopkip ziek wordt dan kippen die in de stal leven.
  Ook is er bijvoorbeeld een verschil in het tarief tussen een koe en een kalf.
  Samen beschermen we de dieren, sector en samenleving tegen besmettelijke dierziektes.
  Ontdek wat het Diergezondheidsfonds u kost en oplevert.
  Ga naar rvo.nl/diergezondheidsfonds.

  (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Ontdek wat het Diergezondheidsfonds u kost én oplevert. Ga naar rvo.nl/diergezondheidsfonds.)

Wanneer krijgt u een heffing?

U krijgt een heffing als u één of meer koppels heeft opgezet in een periode van 2 maanden. Dit aantal dieren geeft u zelf op in het Koppel Informatiesysteem Pluimvee (KIP-systeem) van Avined. Heeft u 2 maanden geen dieren aangevoerd? Dan krijgt u geen heffing over die periode.

Hoe u de heffing krijgt

U ontvangt een brief waarin staat waarom u de heffing krijgt en wat het bedrag is. Hierin staan ook de betaalgegevens, zodat u weet hoe en wanneer u moet betalen. Verder ontvangt u een overzicht met de berekening van de heffing.

Periode van opzetWanneer u de heffing krijgt
Januari - FebruariApril
Maart - AprilJuni
Mei - JuniAugustus
Juli - AugustusOktober
September - OktoberDecember
November - DecemberFebruari

Tarieven van de heffing

Per diersoort verschillen de tarieven. Ook binnen dezelfde diersoort kunnen de tarieven anders zijn. Dit heeft te maken met het doel en de leeftijd van het dier. U kunt de tarieven bekijken in de overzichten per jaar. Elk overzicht opent als Excelbestand.

Hoe wij de heffing berekenen

We bekijken iedere 2 maanden hoeveel dieren u heeft aangemeld in het KIP-systeem. Het aantal dieren per soort vermenigvuldigen we met het tarief dat daarbij hoort (aantal x tarief = heffing).

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1

2020Legkippen - vrije uitloop
Tarief per kip€ 0,314572
Opgezet koppel1.000 dieren
HeffingTarief x aantal dieren = € 0,314572 x 1.000 = € 314,57

Rekenvoorbeeld 2

2020Vleeskuikens - traaggroeiend
Tarief per dier€ 0,007959
Opgezet koppel20.000 dieren
HeffingTarief x aantal dieren = € 0,007959 x 20.000 = € 159,18

Meerdere Unieke Bedrijfsnummers

Heeft u meerdere Unieke Bedrijfsnummers (UBN’s)? De heffingen per UBN tellen we bij elkaar op. U kunt dit nakijken in het overzicht dat u bij de heffingsbrief krijgt.

Bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht bent u zelf verantwoordelijk voor de verrekening van de DGF-heffing. Bent u de houder van het UBN op het moment dat we de berekening maken? Dan ontvangt u de heffing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.