Service menu right

Eenvoudige wasplaatsen

14-01-2019

U bent veehouder en u voert dieren aan op uw bedrijf. In een aantal gevallen moet u dan op uw bedrijf een wasplaats hebben. De wasplaats moet aan bepaalde eisen voldoen.

Voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en de economie is de bestrijding van dierziekten erg belangrijk. Voorbeelden van besmettelijke dierziekten zijn de Q-koorts, de vogelgriep en de varkenspest.

De overheid werkt samen met veehouders en dierenartsen aan de bestrijding van dierziekten. Zo moeten houders van dieren en dierenartsen dierziekten melden. Ook moeten veehouderijen beschikken over eenvoudige wasplaatsen om de verspreiding van deze ziekten tegen te gaan. Vuile veewagens kunnen dierziekten verspreiden naar andere bedrijven. Om dat te voorkomen, moeten veewagens elke keer na het lossen van dieren worden gereinigd en ontsmet.

Verplichte wasplaats

Een eenvoudige wasplaats is verplicht als u 10 of meer evenhoevigen (zoals runderen, varkens, schapen, geiten) houdt. Dit geldt ook als u dieren aanvoert met een eigen vervoermiddel. Ook in de volgende gevallen moet u een wasplaats hebben:

 • Als u maar eens per jaar dieren aanvoert (bijvoorbeeld een dekram).
 • Als u hobbyhouder bent met 10 dieren of meer en ook dieren van een ander bedrijf aanvoert.
 • Als u af en toe met uw dieren meedoet aan keuringen.
 • Als u dieren van uw eigen bedrijf verplaatst naar locaties met een eigen Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Schapen-, geiten- en rundveehouders die geen dieren aanvoeren (gesloten bedrijven) hoeven geen wasplaats te hebben. Dit is vastgelegd in de Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zo├Ânosen en TSE's.

Eisen

Dit zijn de eisen aan eenvoudige wasplaatsen:

 • Het vervoermiddel of de vervoerseenheid past in zijn geheel op de wasplaats.
 • De plaats is goed verlicht.
 • De vloer is vloeistofdicht en heeft een goede afvoer: water mag niet in de bodem of het grondwater terechtkomen.
 • De wasplaats is voorzien van voldoende water, middelen en materialen om het vervoermiddel te reinigen en te ontsmetten (zoals een hogedrukspuit en ontsmettingsmiddelen).
 • Chauffeurs kunnen hun handen wassen met warm water en zeep.
 • Bedrijfsoveralls en (eventueel) bedrijfslaarzen zijn aanwezig.
 • Er is een plaats waar gebruikte laarzen kunnen worden gereinigd.

Wasplaatsen slachthuizen en verzamelcentra

Voor geregistreerde wasplaatsen bij slachthuizen en verzamelcentra gelden andere eisen. Deze vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.