Regels bedrijfsmatig huisdieren houden - Gezondheid en inentingen

Meer artikelen
Spelende honden op een grasveld

In de inrichting, waar u bedrijfsmatig huisdieren houdt, maakt u gebruik van een protocol.

Uit dit protocol moet blijken dat de gezondheid van gezelschapsdieren in de inrichting dagelijks wordt gecontroleerd; dat er maatregelen worden genomen om bij hen ziekten te voorkomen en dat er passende verzorging is voor zieke gezelschapsdieren. Brengt deze verzorging niet of onvoldoende verbetering, dan dient u zo snel mogelijk een dierenarts te raadplegen.

Is bij binnenkomst de gezondheid- of vaccinatiestatus van de dieren onbekend of onvolledig, dan plaatst u de dieren onmiddellijk in quarantaine. Een hond of kat moet na inenting nog 7 dagen in quarantaine blijven, tenzij het teruggaat naar de eigenaar. Dieren die u verdenkt van een besmettelijke ziekte en dieren met klinische verschijnselen van een besmettelijke ziekte, plaatst u na binnenkomst onmiddellijk in een isolatieruimte.

Honden

Honden die in een inrichting verblijven, moet u (laten) inenten tegen:

 • Parvo (Parvovirusinfectie)
 • Hondenziekte (de ziekte van Carré)
 • Besmettelijke leverziekte (Hepatitis Contagiosia Canis (HCC))

Er gelden de volgende regels:

 • Een hond wordt binnen 7 weken na de geboorte tegen Parvo en Hondenziekte ingeënt.
 • In geval van verkoop of aflevering wordt de hond uiterlijk 7 dagen voor verkoop of aflevering ingeënt tegen Parvo, Hondenziekte en besmettelijke leverziekte  .
 • Als bij binnenkomst de vaccinatiestatus onvolledig of onbekend is, dan wordt de hond binnen 5 werkdagen geënt tegen Parvo, Hondenziekte en besmettelijke leverziekte.
 • De benodigde herhalingsentingen worden uitgevoerd.

Katten

Katten die in een inrichting verblijven, moet u (laten) inenten tegen:
 • Kattenziekte (Panleucopenievirus)
 • Niesziekte (Feline herpes- en calicivirus)

Er gelden de volgende regels:

 • Een kat wordt binnen 7 weken na de geboorte tegen Kattenziekte en Niesziekte ingeënt.
 • In geval van verkoop of aflevering wordt de kat uiterlijk 7 dagen voor verkoop of aflevering ingeënt tegen deze ziekten.
 • Als bij binnenkomst de vaccinatiestatus onvolledig of onbekend is, dan wordt de kat binnen 5 werkdagen geënt.
 • De benodigde herhalingsentingen worden uitgevoerd.

Service menu right