Veelgestelde vragen Bedrijfsmatig huisdieren houden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Bedrijfsmatig huisdieren houden

Veelgestelde vragen

Gelden voor mijn hondenuitlaatservice de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren?

Nee. Als u alleen een uitlaatservice heeft die de dieren ophaalt, uitlaat en weer thuisbrengt en geen crèchefunctie biedt, dan hoeft u niet te voldoen aan de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren.

Als u een crèchefunctie biedt, dan gelden de regels wel ook voor u. Een crèchefunctie betekent dat de honden 'in bewaring worden genomen'. In praktijk wordt dat gezien als het 's ochtends brengen en 's avonds weer ophalen van de hond.

Wanneer houd ik bedrijfsmatig huisdieren?

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. U moet dit zelf bepalen aan de hand van uw feitelijke situatie. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen.

De indicaties zijn:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
  • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
  • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
  • U adverteert.
  • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
  • Voor honden en katten geldt ook een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en Kattenbesluit, een richtsnoer. Beoordeling of sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt voor honden en katten ook aan de hand van hierboven genoemde indicaties.

Waar kan ik een opleiding voor een bewijs van vakbekwaamheid volgen?

Informeer bij de opleider of zij opleidingen aanbieden die recht geven op een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep die u bedrijfsmatig houdt. Wilt u weten welke opleidingen er zijn? Neem dan contact op met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Ik heb veel ervaring, kan ik vrijstelling krijgen voor de opleiding?

Een diploma of certificaat waarop de diergroep is vermeld geldt als bewijs van vakbekwaamheid. Daarvoor moet u examen afleggen bij een erkende onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling kan u eventueel een vrijstelling geven voor onderdelen van een examen.

In de praktijk blijkt het aantonen van voldoende ervaring om vrijstelling te verkrijgen vaak lastiger dan het examen doen. Het is aan de onderwijsinstellingen om te bepalen of en waarvoor ze vrijstelling verlenen. Uiteindelijk moet u wel een diploma of certificaat hebben dat geldt als bewijs van vakbekwaamheid om te voldoen aan de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren.

Wat kost een UBN voor bedrijfsmatig huisdieren houden?

Dit kost € 19 per locatie (UBN) per jaar.

Vallen kinderboerderijen en onderwijsinstellingen onder de regels voor bedrijfsmatig houden van huisdieren?

Kinderboerderijen en onderwijsinstellingen die dieren houden voor educatie en opleiding, vallen niet onder de regels voor het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren. Tenzij ze naast het houden van dieren voor educatie en opleiding ook bedrijfsmatige activiteiten (opvang, fokken, verkoop, afleveren) uitvoeren met gezelschapsdieren, dan gelden de regels wel.

Welke overgangstermijn is er voor het bewijs van vakbekwaamheid?

Voor  het behalen van een bewijs van vakbekwaamheid voor inrichtingen met andere dieren dan honden en katten die al voor 1 juli 2014 bestaan, geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2020.

Voor de aanwezigheid van iemand met een bewijs van vakbekwaamheid op een tentoonstelling, beurs of markt met andere dieren dan honden of katten geldt ook een overgangstermijn tot 1 juli 2020.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.