Bedrijfsmatig huisdieren houden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Bedrijfsmatig huisdieren houden

18-05-2020

Fokt, verkoopt, verhandelt u huisdieren of vangt u huisdieren op? Doet u dit bedrijfsmatig of u wilt dit misschien gaan doen? Dan moet u zich aan regels houden.

Voor welke huisdieren

De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren gelden voor alle huisdieren. Dus voor vogels, reptielen, amfibieën, vissen, honden, katten en overige zoogdieren zoals hamsters en konijnen. Huisdieren zijn dieren die u houdt voor de liefhebberij of als gezelschap. De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren golden tot 1 juli 2014 alleen voor honden en katten. Zij stonden toen in het Honden- en kattenbesluit.

Voor paarden, pony's, ezels, varkens, runderen, geiten, schapen, nertsen, waterbuffels, damherten en Midden-Europese edelherten gelden de regels niet. Ook al houdt u deze dieren voor gezelschap en niet als productiedier.

Bedrijfsmatig

Fokt, verkoopt of verhandelt u huisdieren of vangt u huisdieren op? En doet u dat regelmatig en een zekere omvang? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Een dierenspeciaalzaak en een dierenpension zijn hier voorbeelden van.

Weet u niet zeker of u bedrijfsmatig huisdieren houdt? Hieronder vindt u indicaties om te beoordelen of u bedrijfsmatig bent. Deze indicaties hoeven niet allemaal te gelden.

 • U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
 • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 • U vangt de dieren op tegen een vergoeding.
 • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of fokken van de dieren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of u heeft een btw-nummer.
 • U adverteert.
 • U wilt met de activiteiten winst maken.

Richtsnoer honden en katten

Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie. Heeft u in een aaneengesloten periode van 12 maanden meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt? Dan houdt u bedrijfsmatig huisdieren. Bij minder dan 20 dieren gebeurt de beoordeling ook met de hierboven genoemde indicaties. Voor andere diersoorten is er geen getalsmatig richtsnoer te geven.

Controle en handhaving

U beoordeelt zelf of u bedrijfsmatig houder van dieren bent. Vindt u dat u hobbymatig huisdieren houdt? Dan moet u dit bij een controle zelf aannemelijk maken bij de inspecteur.

Voorwaarden

Wilt u bedrijfsmatig huisdieren houden? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • U registreert bij ons de locatie waarin u de activiteiten uitoefent. Dit doet u vóórdat u start met de activiteiten. Bent u al gestart? Stuur uw gegevens dan zo snel mogelijk in.
 • De locatie heeft een beheerder. De beheerder geeft dagelijks leiding aan de activiteiten. Dit kunt u zelf zijn, of iemand die voor u werkt. De beheerder heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die u houdt. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid naar ons toe.
 • U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.

Het kan zijn dat uw gemeente ook een milieuvergunning eist. Dit kunt u bij uw gemeente navragen

Huisdierlocatie registreren

U registreert de huisdierlocatie op mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Voor het registreren van uw locatie heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De postcode en het huisnummer van de locatie waar u de dieren bedrijfsmatig houdt.
 • De diersoort(en). U kunt kiezen uit: honden en katten, overige zoogdieren, amfibieën en reptielen, vogels of vissen.
 • De bedrijfsmatige activiteiten. U kiest uit: in voorraad houden, verkopen, afleveren, opvangen en/of fokken.
 • De gebouwgegevens. U vult hier het BAG-nummer in voor de gebouwen op de locatie waar u de dieren gaat houden. Het BAG-nummer is het registratienummer van een gebouw bij het kadaster.
 • De gegevens van uw beheerder.

Uw registratie direct regelen

Hoe registreer ik mijn dierlocatie?

U registreert uw dierlocatie via Direct regelen op de pagina Bedrijfsmatig huisdieren houden. Of via Mijn dossier. Kies na het inloggen voor:

 • Bedrijfsregistratie (plaatje van de boerderij)
 • Houder en UBN
 • Beheren gegevens houder en UBN
 • De knop Nieuw UBN (onderaan het scherm)

Bij Beheren gegevens houder en UBN kunt u later ook wijzingen doorgeven, bijvoorbeeld een diersoort toevoegen, verwijderen of het UBN beëindigen.

Na uw registratie

Na registratie van uw gegevens heeft u direct een uniek bedrijfsnummer (UBN). U kunt de registratie van dit UBN altijd raadplegen, wijzigen of beëindigen .

Bewijs van vakbekwaamheid

De beheerder heeft een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor de diergroep(en) die u houdt. U stuurt ons een kopie van dit bewijs. Lees meer over de eisen op onze pagina Bewijs van vakbekwaamheid.

U verstuurt het bewijs van vakbekwaamheid via mijn.rvo.nl. In het formulier kiest u voor I&R locatiebeheer. Daarna kunt u kiezen voor bewijs van vakbekwaamheid.

Direct regelen

Na het versturen

Het bewijs van vakbekwaamheid staat direct na registratie nog op Nee. Zodra wij de kopie van het bewijs van vakbekwaamheid hebben ontvangen, registreren wij dit bij de juiste beheerder. Hierna komt het bewijs van vakbekwaamheid op Ja te staan.

Regels

Als u bedrijfsmatig huisdieren houdt gelden er regels waar u zich aan moet houden.

Evenementen

Bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren vinden niet altijd plaats op een vaste locatie. Organiseert u een tentoonstelling, beurs of markt met bedrijfsmatige activiteiten voor honden en katten? Zorg dan dat er iemand is met een bewijs van vakbekwaamheid. Organiseert u een evenement met bedrijfsmatige activiteiten met andere diersoorten dan honden en katten? Vanaf 1 juli 2020 moer er iemand zijn met een bewijs van vakbekwaamheid. U moet evenementen waar u gezelschapsdieren tentoonstelt en/of verhandelt bij de NVWA aanmelden.

Folder bedrijfsmatig huisdieren houden

Weten bedrijfsmatige houders op uw evenement niet of te weinig over de regels? Dan kunt u de folder Bedrijfsmatig huisdieren houden gebruiken om hen hierover te informeren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.