Productiedierenlijst

In Nederland mag u alleen productiedieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen.

Productiedieren fokt en/of houdt u voor de productie van dierlijke producten, zoals melk, vlees, (broed)eieren, wol, huiden, pelzen of andere producten (zoals bijvoorbeeld sperma). Niet alle dieren mag u fokken en/of houden voor hun producten. In de Wet dieren staat daarom de productiedierenlijst.

Welke dieren gebruiken als productiedier

Op deze productiedierenlijst staan soorten die u mag fokken en/of houden voor de productie van dierlijke producten. Staat een dier niet op deze lijst? Dan mag u niet met deze dieren fokken en/of deze dieren houden voor de productie van dierlijke producten. Soms mag er van de verboden worden afgeweken met een ontheffing.

Ontheffing aanvragen

Staat u uw soort niet op de productiedierenlijst? En wilt u het dier wel gaan gebruiken als productiedier? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan. Deze aanvraag laten wij beoordelen door een onafhankelijke commissie. Deze kijkt naar de risico’s voor mens, dier, plant en milieu. De commissie bekijkt ook of er geen onaanvaardbare problemen optreden op het gebied van welzijn en gezondheid van de diersoort. Op basis hiervan krijgt u een ontheffing of wijzen wij u aanvraag af. Een ontheffing heeft altijd een geldigheidsduur.

Ontheffing beschermd dier

Wilt u een ontheffing aanvragen voor een dier dat is beschermd volgens de Wet natuurbescherming? Dan heeft u eerst een bezitsontheffing nodig.

Pas als u een bezitsontheffing heeft, kunt u een ontheffing aanvragen om het dier als productiedier te gebruiken. Een verkregen bezitsontheffing betekent niet dat u ook een ontheffing voor de productie krijgt. Een ontheffing voor productiedieren vraagt u aan op mijn.rvo.nl.

Publicatie van de gegeven ontheffingen

Verleende ontheffingen vindt u op deze pagina. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na datum van het besluit bezwaar maken. Dat doet u met een brief aan ons.

Hieronder vindt u de besluiten van de verleende ontheffingen om een dier als productiedier te gebruiken.

Datum besluit

Kenmerk

Geldt voor

Omschrijving

18 december 2018WDP/10/2018/002Dutch Blackworms VOFTijdelijke ontheffing voor gebruik van de broze slibworm (Lumbriculus variegatus) als productiedier
31 januari 2018WDP/10/2018/001Kamelenmelkerij SmitsTijdelijke ontheffing voor gebruik van de dromedaris (Camelus dromedarius) als productiedier
19 juli 2017WDP/10/2017/002Kingfish Zeeland BVTijdelijke ontheffing voor gebruik van de Yellowtail Kingfish (Seriola Ialandi) als productiedier
14 maart 2017WDP/10/2017/001Bestico B.V.Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia Illucens) als productiedier
25 april 2016WDP/10/2015/002Kreca Ento Feed BVTijdelijke ontheffing voor gebruik brandkrekel (Gryllodes sigillatus) als productiedier
26 februari 2015RVO/2015/73Protix BiosystemsTijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly/ Zwarte soldaatvlieg (Hermetia Illucens) als productiedier

Service menu right