Productiedierenlijst

Meer artikelen
Koe

In Nederland mag u alleen productiedieren houden als het hun welzijn en gezondheid niet benadeelt en als het geen risico vormt voor mensen.

Productiedieren worden gefokt en/of gehouden voor de productie van dierlijke producten, zoals melk, vlees, (broed)eieren, wol, huiden, pelzen of andere producten (zoals bijvoorbeeld sperma). Niet alle dieren mogen worden gefokt en/of gehouden voor hun producten. In de Wet dieren is daarom de productiedierenlijst opgenomen.

Op deze productiedierenlijst staan soorten die u mag fokken en/of houden voor de productie van dierlijke producten. Staat een dier niet op deze lijst? Dan mag u niet met deze dieren fokken en/of deze dieren houden voor de productie van dierlijke producten. Soms mag er van de verboden worden afgeweken met een ontheffing.

Ontheffing aanvragen

Staat u uw soort niet op de lijst met productiedieren en wilt u het dier wel gaan gebruiken als productiedier? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan. Deze aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s voor mens, dier, plant en milieu. De commissie bekijkt ook of er geen onaanvaardbare problemen optreden op het gebied van welzijn en gezondheid van de diersoort. Op basis hiervan wordt een ontheffing aan u verleend of afgewezen. Een ontheffing wordt voorzien van een geldigheidsduur.
 
Wilt u een ontheffing aanvragen voor een dier dat is beschermd volgens de Wet natuurbescherming? Dan heeft u eerst een bezitsontheffing nodig. Deze kunt u aanvragen op mijn.rvo.nl.

Nadat deze aan u is verleend, vraagt u een ontheffing aan om het dier als productiedier te gebruiken. Een verkregen bezitsontheffing betekent niet dat u ook een ontheffing voor de productie krijgt.

Voor insecten als productiedier vraagt u ontheffing aan op mijn.rvo.nl.

Publicatie van de gegeven ontheffingen

Verleende ontheffingen worden op deze pagina gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar maken op het ontheffingsbesluit. Dit bezwaar dient schriftelijk aan RVO.nl kenbaar gemaakt te worden.

Onderstaand de besluiten over ontheffingsaanvragen voor het houden van productiedieren:

Datum besluit

Kenmerk

Geldt voor

Omschrijving

26 februari 2015

RVO/2015/73Protix Biosystems

Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) als productiedier

25 april 2016WDP/10/2015/002Kreca Ento Feed BVTijdelijke ontheffing voor gebruik brandkrekel (Gryllodes sigillatus) als productiedier
14 maart 2017WDP/10/2017/001Bestico B.V.

Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Zwarte soldaatvlieg (Hermetia Illucens) als productiedier

19 juli 2017WDP/10/2017/002Kingfish Zeeland BV

Tijdelijke ontheffing voor gebruik van de Yellowtail Kingfish (Seriola Ialandi) als productiedier

31 januari 2018WDP/10/2018/001Kamelenmelkerij SmitsTijdelijke ontheffing voor gebruik van de dromedaris (Camelus dromedarius) als productiedier

 

Bezwaar tegen verleende ontheffing

Bent u belanghebbende en heeft u bezwaar? Maak dan binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar op het ontheffingsbesluit.

Service menu right