Tijdlijn vervroegd verbod pelsdierhouderij | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tijdlijn vervroegd verbod pelsdierhouderij

19-01-2021

Pelsdierhouders moeten begin 2021 stoppen met hun bedrijf. De Wet verbod pelsdierhouderij is daarom aangepast. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd? En wat kunt u nog verwachten?

April 2020 – december 2020: Besmettingen en maatregelen

Sinds april 2020 zijn op een groot aantal pelsdierhouderijen nertsen besmet geraakt met het coronavirus. De overheid nam maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Zo was er een hygiëneprotocol voor nertsenbedrijven en een vervoersverbod voor nertsen. Alle nertsenbedrijven werden elke week onderzocht via het Early Warning monitoringssysteem. Dit systeem spoorde nieuwe besmettingen snel op. Alle besmette bedrijven werden geruimd.

Sinds begin december staan alle pelsdierhouderijen in Nederland leeg.

28 augustus 2020: Besluit vervroegd verbod pelsdierhouderij

Het kabinet besloot de einddatum voor het stoppen met een pelsdierhouderij naar voren te halen. Naar begin 2021. Dit is voordat het volgende productieseizoen begint. Het kabinet besloot dit om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Ondanks de coronamaatregelen bleven er namelijk nieuwe besmettingen op pelsdierbedrijven bijkomen. U leest meer over dit besluit van het kabinet in de Kamerbrief.

September – oktober 2020: Voorbereiding wetgeving

Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bereidden de wetswijziging voor. Minister Schouten van LNV besprak de wetswijziging in de ministerraad.

Ook werkten de ambtenaren aan een regeling voor nadeelcompensatie. Ze gingen daarover in gesprek met de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE). En met de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

Oktober 2020: Informatiebijeenkomst voor pelsdierhouders

Het ministerie van LNV organiseerde eind oktober een digitale informatiebijeenkomst (webinar) voor pelsdierhouders. Tijdens deze bijeenkomst kreeg u informatie over het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij. Het ministerie van LNV ging met u in gesprek over de gevolgen voor u als pelsdierhouder.

Oktober - november 2020: Advies Raad van State

Toen de ministerraad akkoord was met het wetsvoorstel ging het naar de Raad van State. Na het advies van de Raad van State is het wetsvoorstel aangepast.

December 2020: Stemming Tweede en Eerste Kamer

Na het advies van de Raad van State ging het wetsvoorstel eerst naar de Tweede Kamer. Minister Schouten van LNV informeerde de Tweede Kamer toen ook over de regeling voor nadeelcompensatie. U leest meer over het wetsvoorstel en de regeling voor nadeelcompensatie in de Kamerbrief.

De Tweede Kamer besprak het wetsvoorstel en kon nog wijzigingen voorstellen. Op 1 december 2020 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna ging het voorstel voor goedkeuring naar de Eerste Kamer. Op 14 december 2020 ging de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel. Daarna ondertekenden de koning, de minister van LNV en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het wetsvoorstel.

8 januari 2021: Verbod pelsdierhouderij

De wetswijziging staat 24 december 2020 in het Staatsblad. U mag vanaf 8 januari 2021 geen nertsen meer op uw bedrijf hebben.

Februari 2021: Informatiebijeenkomst voor pelsdierhouders

Het ministerie van LNV organiseert begin februari 2021 opnieuw een webinar voor pelsdierhouders. U krijgt dan meer informatie over de regeling voor nadeelcompensatie. We leggen u bijvoorbeeld uit hoe u nadeelcompensatie aanvraagt. En wat u alvast voor deze aanvraag kunt doen.

Maart 2021: Aanvraag nadeelcompensatie bij RVO

Nadat de wetswijziging ingaat kunt u nadeelcompensatie aanvragen. U kunt vanaf 1 maart 2021 nadeelcompensatie aanvragen met een formulier op onze website. Meer informatie leest u op de pagina Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.