Export en import

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Gaat u een paard exporteren of importeren? Op deze pagina leest u wat u met het paardenpaspoort doet bij invoer en uitvoer van paarden.

In de praktijk bestaat er een verschil tussen uitvoer naar een andere EU-lidstaat en uitvoer naar derde landen. Hetzelfde geldt voor invoer. Derde landen zijn landen die niet bij de Europese Unie horen.

Export

Uitvoer naar een EU-lidstaat

Als u een paard wilt uitvoeren naar een andere lidstaat van de EU, dan overlegt u het paardenpaspoort. Daarnaast levert u de overige documenten die bestemd zijn voor de keuring door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Welke overige documenten u nodig heeft, vindt u in de digitale handleiding Met uw paard naar het buitenland. Lees de hele instructie levende paardachtigen vanuit Nederland (download pdf) aandachtig door op de website van de NVWA.

Uitvoer naar derde landen

Als u een paard wilt uitvoeren naar een derde land, overlegt u ook het paardenpaspoort. Daarnaast heeft u een gezondheidscertificaat nodig. De NVWA geeft dit certificaat af. De NVWA-instructie voor afgifte van certificaat verschilt per land. De instructie over export naar derde landen staat op de website van de NVWA.

Import

Invoer vanuit een EU-lidstaat

Als u een paard invoert vanuit een andere lidstaat van de EU, dan moet het paard al een geldig paspoort hebben. Een nieuw Nederlands paspoort is dan niet nodig. Heeft het paard geen geldig paspoort? Dan meldt u dit aan de NVWA.

U registreert het paspoort van het paard bij de betreffende paspoort uitgevende instantie in Nederland. De gegevens van het paard worden in de centrale databank geregistreerd. Dit doet u binnen 30 dagen nadat u het paard heeft ingevoerd. Dit hoeft niet als:

  • het paard maximaal 90 dagen in Nederland verblijft voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden;
  • een hengst in verband met het fokseizoen in Nederland verblijft;
  • een merrie maximaal 90 dagen voor de fokkerij in Nederland verblijft;
  • het paard om medische redenen in een veterinaire instelling is;
  • het paard binnen 10 dagen na invoer wordt geslacht.

De NVWA controleert steekproefsgewijs op de plaats van bestemming. Als de bestemming het slachthuis is, wordt alles gecontroleerd.

Invoer vanuit een derde land

Voert u een paard in vanuit een derde land? Of wordt een tijdelijke toelating van een geregistreerd paard omgezet in een permanente toelating? Dan moet u binnen 30 dagen na afsluiting van de douaneregeling een aanvraag indienen voor een paspoort of voor registratie van het bestaande paspoort bij de paspoort uitgevende instantie. U ziet de werkwijze in het schema Invoer paardachtigen en I&R-verplichtingen, onder aan de pagina.
 
De NVWA controleert aan de grens of aan de haven of luchthaven van binnenkomst. Lees meer over de importprocedure van paarden op de website van de NVWA.

Meer informatie

Heeft u vragen over de export en import van paarden? Neem dan contact op met de NVWA.

Download:

Service menu right