FAQ Paardenpaspoort

Meer artikelen

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als het paardenpaspoort vol is?

U kunt een aanvulling aanvragen bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Mag ik in plaats van het originele paardenpaspoort ook een kopie daarvan bij mijn paard laten?

Nee, de EU-verordening bepaalt dat het originele paspoort bij het paard moet zijn, ook als het paard niet bij de eigenaar zelf gestald is, maar bijvoorbeeld in een pensionstal.

De NVWA voert controles uit om de bepalingen in de EU-verordening én die zijn opgenomen in de 'Regeling identificatie en registratie van dieren' te controleren. De bepalingen gaan over een juiste identificatie van het paard maar ook over een juiste en tijdige registratie van het diergeneesmiddelengebruik (indien van toepassing). Als het paspoort tijdens een controle niet direct bij het paard getoond kan worden, gaat de mogelijkheid van een adequate controle op de juistheid van registratie van diergeneesmiddelen verloren. Mede om die reden volstaat een kopie van (een eerste pagina van) een paspoort niet.

Staat het paard in een pensionstal? Dan is het aan te raden om schriftelijk vast te leggen op welke datum het paspoort van een bepaald paard is overhandigd en aan welke persoon. Zowel degene die het paspoort afgeeft als degene die het in ontvangst neemt, ondertekent deze verklaring.

Hoe kan ik mijn paard op mijn naam laten zetten?

Hiervoor geldt de procedure van de paardenpaspoort uitgevende instantie (pdf). Om het paard op uw naam te laten zetten, neemt u contact op met de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Wat moet ik doen bij verlies of diefstal van het paspoort?

Het paspoort is een belangrijk document. Bij verlies of diefstal moet u een duplicaat of een vervangend paspoort aanvragen. U vraagt een duplicaatpaspoort aan als de identiteit van het paard kan worden vastgesteld via de chip. Als de identiteit van het paard niet vastgesteld kan worden, vraagt u een vervangend paspoort aan. Paarden met een duplicaatpaspoort of vervangend paspoort mogen niet worden geslacht voor menselijke consumptie.

Bij de aanvraag vult u een uitgebreid vragenformulier in. Om te weten waar u de aanvraag moet indienen, moet u weten welke instantie het originele paspoort heeft uitgegeven. Met onze zoekfunctie kunt u dit achterhalen door het het chipnummer of het levensnummer van het paard in te typen.

Ga naar de zoekfunctie

 
 

Wie mogen paarden schetsen en een chip inbrengen?

Paardenpaspoortconsulenten, gekwalificeerde dierenartsen en erkende paardendierenartsen mogen paarden schetsen en een chip inbrengen. U benadert een paardenconsulent via de paardenpaspoort uitgevende instanties (download pdf).

Gekwalificeerde dierenartsen en erkende paardendierenartsen staan in het register PE-veterinair.

Wie controleert of mijn paard een paspoort heeft en gechipt is?

Op keuringen kunnen stamboeken de controle uitvoeren. Bij wedstrijden mogen de sportorganisaties controleren.

De NVWA van het Ministerie van Economische Zaken controleert op markten, pensionstallen en tijdens vervoer. De NVWA controleert ook bij aanvoer van een paard op het slachthuis en bij export.

Wat gebeurt er als bij controle blijkt dat mijn paard geen (geldig) paspoort heeft en/of niet gechipt is?

Afhankelijk van door wie en waar de controle plaatsvindt, geldt het volgende:

 • Het paard mag niet deelnemen aan de keuring.
 • Het paard mag niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Het paard mag niet geslacht worden, maar moet naar de destructor.
 • Het paard mag niet geëxporteerd worden en moet terug naar de eigenaar om alsnog een paspoort en/of chip te krijgen.
 • U bent in overtreding en krijgt een boete.

Er zijn enkele uitzonderingen op de genoemde situaties. Kijk daarvoor bij de vraag 'Wanneer is een Nederlands of buitenlands paard correct geïdentificeerd?' en op de pagina Export en import.

Is een paspoort van het Europese Stamboek een geldig paspoort?

Nee, want het Europese Stamboek is geen erkend stamboek en daarom niet gemandateerd om paspoorten uit te geven. In Nederland uitgegeven paspoorten zijn alleen geldig als ze zijn uitgegeven door gemandateerde instanties (erkende stamboeken en de KNHS).

Paarden met zo’n paspoort worden beschouwd als niet geïdentificeerd. U bent dan als houder in overtreding. Deze paarden mogen niet worden geëxporteerd of voor menselijke consumptie worden geslacht.

Wanneer is een Nederlands of buitenlands paard correct geïdentificeerd?

 • Paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, voorzien van een correct paspoort maar niet gechipt zijn toch correct geïdentificeerd. Dit is ondanks de Nederlandse chipverplichting sinds 2004. Volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008 gaat het om een correcte identificatie volgens de oude EU-beschikkingen. Die kenden geen chipverplichting.
 • Paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, voorzien van een correct paspoort maar niet gechipt zijn en wel een sticker met de DNA-code (door een ontheffing) in het paspoort hebben, zijn correct geïdentificeerd.
 • Paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, niet voorzien van een correct paspoort moesten uiterlijk 31 december 2009 zijn geïdentificeerd volgens EU-verordening 504/2008. Deze paarden moesten zowel een paspoort als een chip hebben. Als de identificatie na 1 januari 2010 gebeurt, worden deze paarden uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie.
 • Paarden in Nederland al dan niet afkomstig uit een andere lidstaat of uit een land buiten de Europese Unie, geboren na 1 juli 2009 zonder (correct) paspoort en/of chip, waarvoor na 1 januari 2016 een paspoort wordt aangevraagd, worden uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie.
 • Paarden afkomstig uit andere lidstaten, geboren vóór 1 juli 2009, die nu in Nederland verblijven, en voorzien van een correct paspoort maar niet gechipt zijn toch correct geïdentificeerd. Dit is volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008.
 • Paarden afkomstig uit andere lidstaten, geboren na 1 juli 2009, die nu in Nederland verblijven, moeten wel zijn gechipt.
 • Paarden die vanuit een derde land (land buiten de EU) Nederland binnenkomen en die een correct paspoort hebben, hoeven niet alsnog gechipt te worden. Zij zijn correct geïdentificeerd.
 • Paarden die vanaf 1 januari 2016 vanuit een derde land (land buiten de EU) Nederland binnenkomen en die geen correct paspoort hebben, moeten een paspoort krijgen. ook worden ze gechipt als er nog geen chip aanwezig is.

Service menu right