Paardenpaspoort aanvragen

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Een paardenpaspoort vraagt u aan bij een van de gemandateerde instanties die een paspoort uitgeven. Dat doet u in het land waar het paard zich bevindt. Wanneer een paard bij een stamboek wordt geregistreerd, mag u de aanvraag ook indienen in een andere lidstaat.

Gaat het om een paard dat bij een stamboek is geregistreerd? Dan vraagt u het paspoort aan bij dat stamboek. Voor paarden die niet bij een stamboek geregistreerd zijn, vraagt u een paspoort aan bij een stamboek naar keuze of bij de paardensportbond, de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Wanneer aanvragen

Een veulen moet binnen 6 maanden na de geboorte een paspoort hebben en gechipt zijn. Vraag het paspoort uiterlijk binnen 5 maanden na de geboorte aan, zodat u het binnen 6 maanden na de geboorte van het veulen heeft. Bent u te laat met aanvragen waardoor de termijn van 6 maanden wordt overschreden, dan mag het paard niet geslacht worden. Dit wordt in het paspoort vastgelegd.

De termijn van 6 maanden geldt niet voor een veulen dat is geboren in een aangewezen natuurterrein. Een overzicht van de aangewezen natuurterreinen vindt u op de pagina Paardenpaspoort aanvragen in Nederland.

Hoe aanvragen

U vraagt een paspoort aan door contact op te nemen met een paspoort uitgevende instantie. Gaat het om een paard dat bij een stamboek is geregistreerd? Dan vraagt u het paspoort aan bij dat stamboek. Voor paarden die niet bij een stamboek zijn geregistreerd, vraagt u een paspoort aan bij een stamboek naar keuze of bij de KNHS.

Paspoort uitgevende instanties

Een overzicht met alle paspoort uitgevende instanties in Nederland vindt u onder aan deze pagina. Meer informatie leest u op de pagina Paardenpaspoort aanvragen in Nederland.

Vals paardenpaspoort

Instanties die niet gemandateerd zijn, mogen natuurlijk geen paspoorten uitgeven. Sommige organisaties zijn niet gemandateerd, maar wekken soms de indruk dat u ook bij hen een officieel paspoort kunt aanvragen. Dat is echter niet correct. De volgende organisatie is niet gemandateerd:

  • Stichting Europees Stamboek in Wildervank

Kent u nog andere voorbeelden? Laat het ons dan weten.

Download:

Service menu right