Paardenpaspoort regelgeving

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Sinds 1 januari 2016 is er in de Europese Unie (EU) nieuwe regelgeving voor de identificatie en registratie van paardachtigen van kracht. Hieronder vindt u de regelgeving rond het paardenpaspoort.

De regelgeving is op iedereen van toepassing.

Europese regelgeving paardenpaspoort

  • Verordening (EG) nr. 2015/262 van de Europese Commissie van 17 februari 2015, tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad voor de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort).

Nederlandse regelgeving paardenpaspoort

Regeling identificatie en registratie van dieren

Regels en aandachtspunten per doelgroep

Voor elke partij die te maken heeft met paarden, gelden specifieke regels en aandachtspunten. Op de volgende pagina’s vindt u per doelgroep informatie over het paardenpaspoort:

Service menu right