Regels voor de paardenpaspoortconsulent

Meer artikelen
Paardenpaspoort

De eerste stap voor een volledige identificatie is het chippen van een paard en het invullen van het aanvraagformulier voor een paspoort. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.

Paard chippen

 • Controleer aan beide zijden van de hals of er al een chip in zit. Is er al een chip aanwezig? Breng dan geen tweede chip in maar vermeld op het aanvraagformulier achter 'transpondernummer': 'zat er al in'.
 • Onderzoek of er littekens zijn die wijzen op een chirurgische verwijdering van een chip.
  • Is er een aanwijzing? Vermeld dit op het aanvraagformulier en geef ook aan dat er een vervangend paspoort moet worden uitgegeven.
  • Is er geen aanwijzing? Controleer of er sprake is van een uitwendig merk dat wijst op een alternatieve identificatie. Is er een uitwendig merk? Vermeld dit op het aanvraagformulier en geef ook aan dat er een vervangend paspoort moet worden uitgegeven. Breng een nieuwe chip in.
 • Controleer voor het chippen of de chip werkt en of het uitgelezen nummer overeenkomt met het nummer op de verpakking.
 • Gebruik alleen transponders waarvan het nummer begint met 528.
 • Gebruik alleen transponders van leveranciers die deelnemen aan de verplichte uniciteitscontrole. Hieronder vindt u de fabrikanten van transponders.
 • Scheer en desinfecteer de plaats waar u de chip gaat inbrengen.
 • Injecteer de chip aan de linkerkant van de hals, intramusculair.
 • Lees de geïnjecteerde chip af.

Fabrikanten van transponders

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) regelt sinds 1 april 2013 de uniciteit van geproduceerde en afgegeven transponders voor onder andere paarden. De fabrikanten mogen alleen nummers uit de nummerreeksen produceren en gebruiken die RVO.nl heeft uitgegeven. De volgende fabrikanten mogen transponders voor paarden produceren:

 • Virbac
 • HDI
 • Planet ID
 • Emax
 • RF Beheer BV
 • Caisley
 • Dorset ID
 • Dalton Continental BV

Aanvraagformulier invullen

 • De aanvrager van het paspoort tekent het aanvraagformulier.
 • Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar in.
 • Vul de beschrijvende schets zo zorgvuldig mogelijk in. Sinds 1 januari 2016 moet deze volledig opgenomen worden in het paspoort.
 • Vul ook de getekende schets volledig in, tenzij de paspoort uitgevende instantie heeft aangegeven dat in plaats daarvan één of meerdere foto’s gemaakt moeten worden van het paard. Sinds 1 januari 2016 moet de volledige schets in het paspoort worden ingevuld. Heeft het paard geen kenmerken en minder dan 3 kruinen? Dan moeten de zwilwratten worden geschetst.
 • Vraag de houder of deze het paard (namens de eigenaar) wil uitsluiten van de slacht voor menselijke consumptie. Zo ja, geef dit aan op het aanvraagformulier.
 • Onderteken het formulier.
 • Laat het aanvraagformulier niet achter bij de aanvrager. Stuur het formulier binnen 7 dagen naar de paspoort uitgevende instantie waarvoor u werkt, of naar de paspoort uitgevende instantie die de aanvrager van het paspoort aangeeft.

Service menu right