Regels voor de dierenarts

Meer artikelen
Paardenpaspoort

Als dierenarts komt u op verschillende manieren in aanraking met de regels voor het paardenpaspoort. U wordt bijvoorbeeld gevraagd om een paard te chippen en om het aanvraagformulier voor een paspoort in te vullen. Ook bij vaccinaties en het toedienen van bepaalde geneesmiddelen moet u zich houden aan de regels voor het paardenpaspoort.

Paard chippen

 • Controleer aan beide zijden van de hals of er al een chip in zit. Is er al een chip aanwezig? Breng dan geen tweede chip in maar vermeld op het aanvraagformulier achter 'transpondernummer': 'zat er al in'.
 • Onderzoek of er littekens zijn die wijzen op een chirurgische verwijdering van een chip.
  • Is er een aanwijzing? Vermeld dit op het aanvraagformulier en geef ook aan dat er een vervangend paspoort moet worden uitgegeven.
  • Is er geen aanwijzing? Controleer of er sprake is van een uitwendig merk dat wijst op een alternatieve identificatie. Is er een uitwendig merk? Vermeld dit op het aanvraagformulier en geef ook aan dat er een vervangend paspoort moet worden uitgegeven. Breng een nieuwe chip in.
 • Controleer voor het chippen of de chip werkt en of het uitgelezen nummer overeenkomt met het nummer op de verpakking.
 • Gebruik alleen transponders waarvan het nummer begint met 528.
 • Gebruik alleen transponders van leveranciers die deelnemen aan de verplichte uniciteitscontrole. Hieronder vindt u de fabrikanten van transponders.
 • Scheer en desinfecteer de plaats waar u de chip gaat inbrengen.
 • Injecteer de chip aan de linkerkant van de hals, intramusculair.
 • Lees de geïnjecteerde chip af.
 • Soms wil een paspoort uitgevende instantie ook dat het chipnummer van de moeder gelijktijdig wordt gecontroleerd en genoteerd.

Fabrikanten van transponders

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) regelt sinds 1 april 2013 de uniciteit van geproduceerde en afgegeven transponders voor onder andere paarden. De fabrikanten mogen alleen nummers uit de nummerreeksen produceren en gebruiken die RVO.nl heeft uitgegeven. De volgende fabrikanten mogen transponders voor paarden produceren:

 • Virbac
 • HDI
 • Planet ID
 • Emax
 • RF Beheer BV
 • Caisley
 • Dorset ID
 • Dalton Continental BV

Aanvraagformulier invullen

 • De aanvrager van het paspoort tekent het aanvraagformulier.
 • Sommige aanvraagformulieren hebben het logo van een paspoort uitgevende instantie. Controleer of dit een gemandateerde instantie is. Onder aan de pagina vindt u een overzicht van paspoort uitgevende instanties.
 • Vul het aanvraagformulier volledig en duidelijk leesbaar in.
 • Vul de beschrijvende schets zo zorgvuldig mogelijk in. Sinds 1 januari 2016 moet deze volledig opgenomen worden in het paspoort.
 • Vul ook de getekende schets volledig in, tenzij de paspoort uitgevende instantie heeft aangegeven dat in plaats daarvan één of meerdere foto’s gemaakt moeten worden van het paard. Sinds 1 januari 2016 moet de volledige schets in het paspoort worden ingevuld. Heeft het paard geen kenmerken en minder dan 3 kruinen? Dan moeten de zwilwratten worden geschetst.
 • Vraag de houder of deze het paard (namens de eigenaar) wil uitsluiten van de slacht voor menselijke consumptie. Zo ja, geef dit aan op het aanvraagformulier.
 • Onderteken het formulier.
 • Stuur het formulier binnen 7 dagen naar de paspoort uitgevende instantie die de aanvrager van het paspoort aangeeft.
 • Stuurt u het formulier niet zelf op? Geef bij de aanvrager duidelijk aan dat het formulier binnen 7 dagen opgestuurd moet worden.

Geneesmiddelen toedienen

Lees de regels voor het toedienen van geneesmiddelen aan paardachtigen op de pagina Regels voor de dierenarts - geneesmiddelen toedienen.

Service menu right